ČLANOVI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Za člana Akademije Medicinskih znanosti može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik kao i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem doprinosi razvoju medicine u Republici Hrvatskoj, a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske.

Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni, počasni, podupirući i članovi u miru.
Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih i 30 dopisnih članova.

Ukupni broj članova Akademije s pravom glasa je 302, a sveukupan broj može biti do 407 članova.
Redoviti i suradni članovi su hrvatski državljani sa stalnim boravištem u republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.

Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske.
Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. Statuta Akademije.

Podupirući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem ili sjedištem u republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
Članovi u miru su oni koji nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademije.

STRUKTURA ČLANSTVA U AKADEMIJI MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

REDOVITI ČLANOVI

SENAT

SURADNI ČLANOVI

DOPISNI ČLANOVI STRANI DRŽAVLJANI

POČASNI ČLANOVI

POČASNI ČLANOVI STRANI DRŽAVLJANI

PODUPIRUĆI ČLANOVI

ČLANOVI U MIRU

POPIS ČLANOVA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

REDOVITI ČLANOVI

Agbaba Milan, prof.dr.sc.

Altarac Silvio, prim.dr.sc.

Anić Ivica, prof.dr.sc.

Audy Jurković Silvana, prof.dr.sc.

Augustin Goran, doc.dr.sc.

Bakašun Vjekoslav, prof.dr.sc.

Balarin Livio, prof.dr.sc.

Banić Marko, prof.dr.sc.

Banović Ivo, prof.dr.sc.

Barbić Ljubo, prof.dr.sc.

Barić Ivo, prof.dr.sc.

Barišić Ingeborg, prof.dr.sc.

Bašić Kes Vanja, prof.dr.sc.

Batinica Stipe, prof.dr.sc.

Batinić Danica, prof.dr.sc

Batinić Drago, prof.dr.sc.

Bedrica Ljiljana, prof.dr.sc.

Begić Dražen, prof.dr.sc.

Bekavac Bešlin Miroslav, prof.dr.sc.

Belicza Mladen, prof.dr.sc.

Bergman Marković Biserka, prof.dr.sc.

Bergovec Mijo, prof.dr.sc.

Beritić-Stahuljak Dunja, prof.dr.sc.

Biđin Zdenko, prof.dr.sc.

Bilić Ranko, prof.dr.sc.

Bilić Vitomir, prof.dr.sc.

Borčić Vuk, prof.dr.sc.

Breyer Branko, prof.dr.sc.

Brkić Hrvoje, prof.dr.sc.

Brkljačić Boris, prof.dr.sc.

Butković Soldo Silva, prof.dr.sc.

Canki Klain Nina, prof.dr.sc.

Capak Krunoslav, prof.dr.sc.

Carek Vlado, prof.dr.sc.

Carević Olga, prof.dr.sc.

Cekić Arambašin Ana, prof.dr.sc.

Čabrijan Tomislav, prof.dr.sc.

Čala Svjetlana, prof.dr.sc.

Čala Zoran, prof.dr.sc.

Čelebić Asja, prof.dr.sc.

Čelić-Švabek  Marija, prof.dr.sc.

Čikeš Ivo, akademik, prof.dr.sc.

Čikeš Nada, prof.dr.sc.

Čulig Josip, prof.dr.sc.

Čvorišćec Dubravka, prof.dr.sc.

Dekaris Dragan, akademik, prof.dr.sc.

Delimar Domagoj, prof.dr.sc.

Demarin Vida, akademkinja, prof.dr.sc.

Deželić Đuro, prof.dr.sc.

Dorn Vjekoslav, prof.dr.sc.

Dürrigl Theodor, prof.dr.sc.

Đanić Davorin, prof.dr.sc.

Đelmiš Josip, prof.dr.sc.

Đogaš Zoran, prof.dr.sc.

Ebling Zdravko, prof.dr.sc.

Filaković Pavo, prof.dr.sc.

Fućkar Željko, prof.dr.sc.

Franceschi Maja, doc.dr.sc.

Gamulin Stjepan, akademik, prof.dr.sc.

Glavaš Mario, doc.dr.sc.

Gmajnić Rudika, prof.dr.sc.

Gomzi Milica, dr.sc.

Gortan Damir, prof.dr.sc.

Gotovac Josip, prof.dr.sc.

Grabarević Željko, prof.dr.sc.

Grazio Simeon, prof.dr.sc.

Grgurić Josip, prof.dr.sc.

Grims Predrag, prof.dr.sc.

Habek Dubravko, prof.dr.sc.

Hadžiosmanović Mirza, prof.dr.sc.

Hajnžić Tomislav Franjo, prof.dr.sc.

Haller Herman, prof.dr.sc.

Hašpl Miroslav, prof.dr.sc.

Havranek Jasmina, prof.dr.sc.

Heffer Marija, prof.dr.sc.

Heim Inge, prim.dr.sc.

Hromadko Miroslav, prof.dr.sc.

Ilakovac Vesna, prof.dr.sc.

Ilić Nenad, prof.dr.sc.

Ivković Alan, prof.dr.sc.

Jakovljević Miro, prof.dr.sc.

Jakšić Branimir, prof.dr.sc.

Jakšić Slavica, prof.dr.sc.

Jelić Antun, doc.dr.sc.

Jelić Olga, doc.dr.sc.

Jeren Beus Tatjana, prof.dr.sc.

Jeren Strujić Branka, prim.dr.sc.

Jerolimov Vjekoslav, akademik, prof.dr.sc.

Jovanović Savo, prof.dr.sc.

Jurčev Savičević Anamarija, izv.prof.prim.dr.sc.

Juretić Antonio, prof.dr.sc.

Jušić Anica, prof.dr.sc.

Kaić-Rak Antoinette, prof.dr.sc.

Kaić Zvonimir, prof.dr.sc.

Kalenić Smilja, prof.dr.sc.

Kanceljak-Macan Božica, prim.dr.sc.

Kardum Skelin Ika, doc.dr.sc.

Kaštelan Andrija, akademik, prof.dr.sc.

Kaštelan Marija, prof.dr.sc.

Kern Josipa, prof.dr.sc.

Kes Petar, prof.dr.sc.

Klain Eduard, prof.dr.sc.

Kocijan Hercigonja Dubravka, prof.dr.sc.

Kolarić Branko, prof.dr.sc.

Kopjar Miroslav, doc.dr.sc.

Koršić Mirko, prof.dr.sc.

Kos Milan, doc.dr.sc.

Kostović Ivica, akademik, prof.dr.sc.

Kostović Knežević Ljiljana, prof.dr.sc.

Košuta Dragutin, prof.dr.sc.

Kozačinski Lidija, doc.dr.sc.

Kozarić Kovačić Dragica, prof.dr.sc.

Kraljević Krešimir, prof.dr.sc.

Krapac Ladislav, prim.dr.sc.

Križ Mladen, prof.dr.sc.

Krstulović Bogdan, prof.dr.sc.

Krušlin Božo, prof.dr.sc.

Krznarić Željko, prof.dr.sc.

Kučišec-Tepeš Nastja, prim.dr.sc.

Kujundžić Nikola, prof.dr.sc.

Kurjak Asim, prof.dr.sc.

Kusić Zvonko, akademik, prof.dr.sc.

Kuzman Ilija, prof.dr.sc.

Lacković Zdravko, prof.dr.sc.

Legović Mario, prof.dr.sc.

Lipozenčić Jasna, prof.dr.sc.

Lojkić Mirko, prof.dr.sc.

Lovrenčić Marjan, prof.dr.sc.

Lučin Pero, prof.dr.sc.

Lukinac Ljerka, dr.sc.

Lupret Velimir, prim.dr.sc.

Macan Jelena, prof.dr.sc.

Malčić Ivan, prof.dr.sc.

Mandić Nikola, prof.dr.sc.

Marčinko Darko, prof.dr.sc.

Mardešić Duško, prof.dr.sc.

Markotić Alemka, prof.dr.sc.

Mareković Zvonimir, prof.dr.sc.

Martinović Kaliterna Duška, prof.dr.sc.

Matičić Dražen, prof.dr.sc.

Mazija Hrvoje, prof.dr.sc.

Mehulić Ketij, prof.dr.sc.

Mesarić Branko, prim.dr.sc.

Metelko Željko, prof.dr.sc.

Mihaljević Ivica, prof.dr.sc.

Mihatov Šime, prof.dr.sc.

Miličić Duško, prof.dr.sc.

Milković Latin Višnja, prof.dr.sc.

Mimica Željko, prof.dr.sc.

Mirat Jure, prof.dr.sc.

Mišković Berivoj, doc.dr.sc.

Mladina Ranko, prof.dr.sc.

Mlinarić Galinović Gordana, prof.dr.sc.

Moro Ljiljana, prof.dr.sc.

Morović-Vergles Jadranka, prof.dr.sc.

Morović Miro, prof.dr.sc

Muačević Vasko, prof.dr.sc.

Muačević Katanec Diana, prof.dr.sc.

Mulić Rosanda, prof.dr.sc.

Muretić Želimir, prof.dr.sc.

Mustajbegović Jadranka, prof.dr.sc.

Nakić Ribičić Melita, prof.dr.sc.

Negovetić Lucijan, prof.dr.sc.

Nigović Biljana, prof.dr.sc.

Nikolić Vasilije, prof.dr.sc.

Oberiter Vlado, prof.dr.sc.

Orlić Dubravko, prof.dr.sc.

Orlić Petar, prof.dr.sc.

Ostojić Rajko, prof.dr.sc.

Pajtler Marija, prof.dr.sc.

Paladino Josip, prof.dr.sc.

Paštar Zrinjka, prof.dr.sc.

Patrlj Leonardo, prof.dr.sc.

Pavelić Krešimir, prof.dr.sc.

Pavičić Baldani Dinka, prof.dr.sc.

Pavičić Fadila, prof.dr.sc.

Pavičić Željko, prof.dr.sc.

Pećina Marko, akademik, prof.dr.sc.

Pepeljnjak Stjepan, prof.dr.sc.

Percać Helena, dr.sc.

Petričević Ivan, prof.dr.sc.

Pirkić Ahmed, prof.dr.sc.

Pivac Nela, prof.dr.sc.

Planinc Peraica Ana, prof.dr.sc.

Poje Zvonimir, prof.dr.sc.

Poljak Željko, prof.dr.sc.

Potočki Kristina, prof.dr.sc.

Prpić Igor, prof.dr.sc.

Prpić-Mehičić Goranka, prof.dr.sc.

Prukner-Radovčić Estella, prof.dr.sc.

Pulanić Roland, prof.dr.sc.

Puntarić Dinko, prof.dr.sc.

Rabatić Sabina, prof.dr.sc.

Rački Sanjin, prof.dr.sc.

Radej Marjan, prof.dr.sc.

Radošević Stašić Biserka, prof.dr.sc.

Rajčić Vesna, dr.sc.

Reiner Željko, akademik, prof.dr.sc.

Relja Maja, prof.dr.sc.

Roje Damir, prof.dr.sc.

Ropac Darko, prof.dr.sc.

Rudan Nikola, prof.dr.sc.

Rudan Pavao, akademik, prof.dr.sc.

Rukavina Daniel,akademik, prof.dr.sc.

Rukavina Tomislav, prof.dr.sc.

Rumboldt Zvonko, prof.dr.sc.

Sekulić Ante, prof.dr.sc.

Sepčić Juraj, prof.dr.sc.

Silobrčić Vlatko, akademik, prof.dr.sc.

Skerlev Mihael, prof.dr.sc.

Stančić Rokotov Dinko, prof.dr.sc.

Stavljenić Rukavina Ana, prof.dr.sc.

Stiglmayer Neda, prof.dr.sc.

Stipić Marković Asja, prof.dr.sc.

Strinić Tomislav, prof.dr.sc.

Strnad Marija, prof.dr.sc.

Sutlić Željko, prof.dr.sc.

Šepić Antun, prof.dr.sc.

Šikić Jakov, prof.dr.sc.

Šimunić Velimir, prof.dr.sc.

Škarpa Antun, prof.dr.sc.

Šmalcelj Anton, prof.dr.sc.

Španjol Josip, prof.dr.sc.

Štern Padovan Ranka, prof.dr.sc.

Štimac Davor, prof.dr.sc.

Šutalo Josip, prof.dr.sc.

Talan Hranilović Jasna, prof.dr.sc

Tambić Andrašević Arjana, prof.dr.sc.

Tambić Tera, prim.dr.sc.

Tiška Rudman Ljerka, prof.dr.sc.

Tomić Brzac Hrvojka, prim.dr.sc.

Topić Berislav, prof.dr.sc.

Tucak Antun, prof.dr.sc.

Uglešić Borben, prof.dr.sc.

Urlić Ivan, prof.dr.sc.

Valentić Peruzović Melita, prof.dr.sc.

Včev Aleksandar, prof.dr.sc.

Večerina Santa, prof.dr.sc.

Vidović Mladen, prof.dr.sc.

Vidović Vesna, prof.dr.sc.

Vitale Branko, prof.dr.sc.

Vera Vlahović Palčevski, prof.dr.sc.

Vodopija Ivan-Janko, prof.dr.sc.

Vorko Jović Ariana, prof.dr.sc.

Votava-Raić Ana, prof.dr.sc.

Vranković Đuro, prof.dr.sc.

Vucelić Boris, prof.dr.sc.

Vučković Ivo, prof.dr.sc.

Vukovojac Stanislav, prof.dr.sc.

Vuletić  Silvije, prof.dr.sc.

Weber Dragutin, prim.dr.sc.

Weisz Maleček Renee, prim.dr.sc.

Zaputović Luka, prof.dr.sc.

Zorc Branka, prof.dr.sc.

Živko Babić Jasenka, prof.dr.sc.

Župančić Božidar, prof.dr.sc.

Župančić Željko, prof.dr.sc.

SURADNI ČLANOVI

Ahel Vladimir, prof.dr.sc.

Alajbeg Iva, prof.dr.sc.

Alegro Antun, prof.dr.sc.

Bućan Kajo, prof.dr.sc.

Capak Darko, prof.dr.sc.

Frančišković Tanja, prof.dr.sc.

Gabrić Nikica, prof.dr.sc.

Glavaš-Obrovac Ljubica, prof.dr.sc.

Gruber Franjo, prof.dr.sc.

Gulan Goran, prof.dr.sc.

Jelušić Marija, prof.dr.sc.

Klinger Lasić Mery, prof.dr.sc.

Kobler Pavel, prof.dr.sc.

Konjevoda Suzana, prof.dr.sc.

Krajina Zdenko, prof.dr.sc.

Krpina Vjekoslav, prim.dr.sc.

Krznarić Marko, dr.sc.

Lulić Dukić Olga, prof.dr.sc.

Madić Josip, akademik, prof.dr.sc.

Matulić Zlatko, doc.dr.sc.

Meštrović Julije, prof.dr.sc.

Mihaljević-Peleš Alma, prof.dr.sc.

Mimica Ninoslav, prof.dr.sc.

Mirić Dinko, prof.dr.sc.

Pasini Josip, prof.dr.sc.

Pavlović Mladen, prof.dr.sc.

Peraica Maja, prof.dr.sc.

Percač Lima Sanja, doc.dr.sc.

Peroš Golubičić Tatjana, prof.dr.sc.

Polić Stojan, prof.dr.sc.

Presečki Vladimir, prof.dr.sc.

Pulanić Dražen, doc.dr.sc.

Punda Polić Volga, prof.dr.sc.

Rak Dušan, prim.dr.sc.

Raos Vjekoslava, dr.sc.

Rustemović Nadan, prof.dr.sc.

Sakoman Slavko, prof.dr.sc.

Smolej Narančić Nina, prof.dr.sc.

Stanec Zdenko, prof.dr.sc.

Starešinić Mario, doc.dr.sc.

Siričević Vlasta, dr.sc.

Skitarelić Neven, prof.dr.sc.

Teskeredžić Emin, dr.sc.

Topić Elizabeta, prof.dr.sc.

Vince Adriana, doc.dr.sc.

Vlak Tonko, prof.dr.sc.

Vranić Stavljenić Ljubica, prim.dr.sc.

Žalud Ivica, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

Željko Čović, mr.

Goran Ivanišević, prim.mr.sc.

Mate Granić, prof. dr.sc.

Ivan Đikić, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI STRANI

David Becker, SAD

Roy Calne, Velika Britanija

Stuart Campbell, Velika Britanija

Ermelando V. Cosmi, Italija

Jean Deutreix, Francuska

Hans Frick, Njemačka

Jan Helms, Njemačka

Anton Holasek, Austrija

Mihajlo Krasnov, Rusija

Kazuo Maeda, Japan

Frank Marguth, Njemačka

Jan Mećir, Češka

Jan Murken, Njemačka

William M. Novick, SAD

Ian Philips, Velika Britanija

Valentin Pokrovsky, Rusija

Norman Sartorius, Švicarska

Galina Savelieva, Rusija

Giuseppe Scuderi, Italija

Gerard Shorter, SAD

Herbert Thaler, Austrija

Eugen Vencovsky, Češka

Francois Weill, Francuska

Henrick Wulff, Danska

Gernot P. Tilz, Austrija

Marko Turina, Švicarska

Michel Fardeau, Francuska

Franz Martin Riegler, Austrija

Miroslav Ryska, Češka

Dedee F. Murrell, Australija

Osman Sinanović, BIH

Johannes Ring, Njemačka

ČLANOVI SENATA

Boško Barac, prof.dr.sc.

Mladen Belicza, prof.dr.sc.

Dunja Beritić, prof.dr.sc.

Olga Carević, prof.dr.sc.

Akademik  Dragan Dekaris

Đuro Deželić, prof.dr.sc.

Theodor Dürrigl, prof.dr.sc.

Damir Gortan, prof.dr.sc.

Mirza Hadžiosmanović, prof.dr.sc.

Miroslav Hromadko, prof.dr.sc.

Akademik Vjekoslav Jerolimov

Anica Jušić, prof.dr.sc.

Petar Kes, prof.dr.sc.

Bogdan Krstulović, prof.dr.sc.

Nastja Kučišec-Tepeš, prim.dr.sc.

Asim Kurjak, prof.dr.sc.

Jasna Lipozenčić, prof.dr.sc.

Duško Mardešić, prof.dr.sc.

Zvonimir Mareković, prof.dr.sc.

Hrvoje Mazija, prof.dr.sc.

Šime Mihatov, prof.dr.sc.

Vasko Muačević, prof.dr.sc.

Vlado Oberiter, prof.dr.sc.

Željko Poljak, prof.dr.sc.

Zvonko Rumboldt, prof.dr.sc.

Akademik Željko Reiner

Tera Tambić, prim.dr.sc.

Branko Vitale, prof.dr.sc.

Ivan Janko Vodopija, prof.dr.sc.

DOPISNI ČLANOVI STRANI

Linda A. Bennett, SAD

Jose Maria Carrera, Španjolska

David Reynolds Challoner, SAD

Frank Chervenak, SAD

Željko Dužanec, Njemačka

Norio Fujiki, Japan

Wolfgang Kuhnel, SAD

Helga Furedi Milhofer, Izrael

Zoltan Papp, Mađarska

Momir Polenaković, Makedonija

Mustafa Sefić, BiH

Hans Joachim Seitz, MD, Njemačka

Igor Švab, Slovenija

Zmago Turk, Slovenija

Suzana Tkalčić, SAD

Milenko Bevanda, BiH

Ante Kvesić , BiH

PODUPIRUĆI ČLANOVI

Pliva Hrvatska d.o.o; Mihael Furjan

Belupo; Hrvoje Kolarić

ČLANOVI U MIRU

Antun Bačić – KIZ – s

Josip Balić – KIZ

Josip Batinica – KKZ

Miroslav Bolanča – KKZ

Antun Brkić – KVZ

Ljerka Banek – TMZ- s

Dunja Buntak Kobler – KSZ – s

Ivan Buzov – KPZ – s

Marjan Catinelli – KVZ – s

Mladen Cezner – KIZ

Goran Dodig – KPZ

Ivan Dvorski – KKZ

Antun Franović – KJZ

Rudolf Gregurek – KPZ

Danilo Daniel Hodoba – KPZ – s

Ljubomir Hotujac – KPZ

Berislav Jukić – KVZ

Goran Knežević – KSZ

Pavel Kobler – KSZ – s

Zvonimir Košutić – KIZ član Senata

Vjekoslav Krpina – KKZ – s

Ivan Kuvačić – KKZ

Boris Labar – KIZ

Mario Ledinsky – KKZ

Olga Lulić Dukić – KSZ – s

Josip Pasini – KKZ – s

Boris Pegan – KKZ

Vladimir Presečki – KJZ – s

Vlasta Rudan – KPZ

Miljenko Solter – KIZ – s

Ivo Šlaus – TMZ

Vjera Štambuk – KKZ

Josip Unušić – KKZ – s

Zorić Ivan, prof.dr.sc.

Lovasić Ivan, prof.dr.sc.

Mladen Belicza, prof.dr.sc.

BIOGRAFIJE ČLANOVA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb
Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 01 46 40 586
Tel:      +385 01 48 28 662
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak: 09:00 - 13:00          Utorak:   13:00 - 17:00
Srijeda:        09:00 - 13:00          Četvrtak: 13:00 - 17:00
Petak:          09:00 - 13:00