Hrvatska akademija medicinskih znanosti je udruga izabranih znanstvenika,
koja se bavi promicanjem medicinskih znanosti radi unapređenja narodnog zdravlja

ČLANOVI HRVATSKE AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI

Za člana Hrvatske akademije medicinskih znanosti može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik kao i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem doprinosi razvoju medicine u Republici Hrvatskoj, a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta Hrvatske akademije medicinskih znanosti.

Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni, počasni, podupirući i članovi u miru.
Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih i 30 dopisnih članova.

Ukupni broj članova Akademije s pravom glasa je 276, a sveukupan broj može biti do 292 članova.
Redoviti i suradni članovi su hrvatski državljani sa stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.

Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske.
Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. Statuta Akademije.

Podupirući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
Članovi u miru su oni koji nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademije.

STRUKTURA ČLANSTVA U HRVATSKOJ AKADEMIJI MEDICINSKIH ZNANOSTI

REDOVITI ČLANOVI

SENAT

SURADNI ČLANOVI

DOPISNI ČLANOVI STRANI DRŽAVLJANI

POČASNI ČLANOVI

POČASNI ČLANOVI STRANI DRŽAVLJANI

PODUPIRUĆI ČLANOVI

ČLANOVI U MIRU

POPIS ČLANOVA HRVATSKE AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI

REDOVITI ČLANOVI

Aberle Neda, prof. dr. sc.

Agbaba Milan,prof. dr. sc.

Alajbeg Iva, prof. dr. sc.

Altarac Silvio, prim. dr. sc.

Anić Ivica, prof. dr. sc.

Arambašin Cekić Ana, prof. dr. sc.

Audy Jurković Silvana, prof.dr.sc.

Augustin Goran, izv. prof. prim. dr. sc., dr. med.

Bakašun Vjekoslav, prof.dr.sc.

Balarin Livio, prof.dr.sc.

Banić Marko, prof.dr.sc.

Banović Ivo, prof.dr.sc.

Barbić Ljubo, prof.dr.sc.

Barić Ivo, prof.dr.sc.

Barišić Ingerborg, prof.dr.sc.

Bašić Kes Vanja, prof.dr.sc.

Bašković Marko, dr. sc.

Batinica Stipe, prof.dr.sc.

Batinić Danica, prof.dr.sc.

Batinić Drago, prof.dr.sc.

Bedrica Ljiljana, prof.dr.sc.

Begić Dražen, prof.dr.sc.

Bekavac Bešlin Miroslav, prof.dr.sc.

Beritić Stahuljak Dunja, prof.dr.sc.

Bergman Marković Biserka, prof.dr.sc.

Bergovec Mijo, prof.dr.sc.

Bilić Ranko, prof.dr.sc.

Borčić Vuk, prof.dr.sc.

Breyer Branko, prof.dr.sc.

Brkić Hrvoje, prof.dr.sc.

Brkljačić Boris, prof. dr. sc.

Bubaš Marija, prim. dr. sc.

Budinčević Hrvoje, prof. dr. sc.

Bućan Kajo, prof. dr. sc.

Butković Soldo Silva, prof.dr.sc.

Canki Klain Nina, prof.dr.sc.

Capak Krunoslav, prof.dr.sc.

Carek Vlado, prof.dr.sc.

Cvitković Ante, izv. prof. dr. sc.

Čala Svjetlana, prof.dr.sc.

emeritus Čelebić Asja, prof.dr.sc.

Čelić Švabek Marija, prof.dr.sc.

Čikeš Ivo, akademik, prof. dr. sc.

Čikeš Nada, prof.dr.sc.

Čulić Viktor, prof. dr. sc.

Čulig Josip, prof.dr.sc.

Čvorišćec Dubravka, prof.dr.sc.

Degmečić Dunja, prof. dr. sc.

Dekaris Iva, prof. dr. sc.

Dekaris Dragan, akademik, prof.dr.sc.

Delimar Domagoj, prof.dr.sc.

Demarin Vida, akademkinja, prof.dr.sc.

Deželić Đuro, prof.dr.sc.

Dorn Vjekoslav, prof.dr.sc.

Đanić Davorin, prof.dr.sc.

Đelmiš Josip, prof.dr.sc.

Đogaš Zoran, prof.dr.sc.

Ebling Zdravko, prof.dr.sc.

Franceschi Maja, prof.dr.sc.

Fučkar Željko, prof.dr.sc.

Gamulin Stjepan, akademik, prof.dr.sc.

Glavaš Mario, doc.dr.sc.

Gmajnić Rudika, prof.dr.sc.

Gomzi Milica, dr.sc.

Grabarević Željko, prof.dr.sc.

Grazio Simeon, prof.dr.sc.

Habek Dubravko, prof.dr.sc.

Hajnžić Franjo Tomislav, prof.dr.sc.

Haller Herman, prof.dr.sc.

Hašpl Miroslav, prof.dr.sc.

Havranek Lukač Jasmina, prof.dr.sc.

Heffer Marija, prof.dr.sc.

Heim Inge, prim.dr.sc.

Ilakovac Vesna, prof.dr.sc.

Ilić Nenad, prof.dr.sc.

Ivanišević Milan, prof. dr. sc.

Ivković Alan, prof.dr.sc.

emeritus Jakovljević Miro, prof.dr.sc.

Jakšić Branimir, prof.dr.sc.

Jeren Beus Tatjana, prof.dr.sc.

Jerolimov Vjekoslav, akademik, prof.dr.sc.

Jovanović Savo, prof.dr.sc.

Jukić Krmek SIlvana, prof. dr. sc.

Jurčev Savičević Anamarija, izv.prof., prim.dr.sc.

Juretić Antonio, prof.dr.sc.

Kaić Zvonimir, prof.dr.sc.

Kaić Rak Antoinette, prof.dr.sc.

Kalenić Smilja, prof.dr.sc.

Kanceljak Macan Božica, prof.dr.sc.

Kardum Skelin Ika, prof.dr.sc.

Karelović Deni, prof. dr. sc.

Kaštelan Andrija, akademik, prof. dr. sc.

Kaštelan Marija, prof.dr.sc.

Katić Milica, prof. dr. sc.

Kern Josipa, prof.dr.sc.

Kes Petar, prof.dr.sc.

Klain Eduard, prof.dr.sc.

Klobučar Sanja, izv. prof. dr. sc., dr. med.

Kolarić Branko, prof.dr.sc.

Kopjar Miroslav, doc.dr.sc.

Koršić Mirko, prof.dr.sc.

Kostović Ivica, akademik, prof.dr.sc.

Kostović-Knežević Ljiljana, prof.dr.sc.

Košuta Dragutin, prof.dr.sc.

Kozačinski Lidija, doc.dr.sc.

Kozarić Kovačić Dragica, prof.dr.sc.

Kraljević Krešimir, prof.dr.sc.

Krapac Ladislav, prof.dr.sc.

Krstulović Bogdan, prof.dr.sc.

Krušlin Božo, prof.dr.sc.

Krznarić Željko, prof.dr.sc.

Kučišec Tepeš Nastja, prim.dr.sc.

Kujundžić Nikola, prof.dr.sc.

Kurjak Asim, prof.dr.sc.

Kusić Zvonko, akademik, prof.dr.sc.

Kuzman Ilija, prof.dr.sc. emer.

Lacković Zdravko, prof.dr.sc.

Legović Mario, prof.dr.sc.

Lipozenčić Jasna, prof.dr.sc.

Lojkić Mirko, prof.dr.sc.

Lovrenčić Marjan, prof.dr.sc.

Lučin Pero, prof.dr.sc.

Lupret Velimir, prof.dr.sc.

Macan Jelena, prof.dr.sc.

Malčić Ivan, prof.dr.sc.

Mandić Nikola, prof.dr.sc.

Marčinko Darko, prof.dr.sc.

Mareković Zvonimir, prof.dr.sc.

Markotić Alemka, prof.dr.sc.

Martinović Kaliterna Dušanka, prof.dr.sc.emer.

Matičić Dražen, akademik, prof. dr. sc.

Mazija Hrvoje, prof.dr.sc.

Mehulić Ketij, prof.dr.sc.

Meštrović Julije, prof. dr. sc.

Metelko Željko, prof.dr.sc.

Mihaljević -  Peleš Alma, prof. dr. sc.

Mihaljević Ivica, prof.dr.sc.

Mihatov Šime, prof.dr.sc.

Miličić Duško, prof.dr.sc.

Milić Sandra, prof. dr. sc.

Miletić Ivana, prof. dr. sc.

Milošević Danko, prof. dr. sc.

Mimica Ninoslav, prof. dr. sc.

Mirat Jure, prof.dr.sc.

Mišković Berivoj, prof.dr.sc.

Mladina Ranko, prof.dr.sc.

Mlinarić Galinović Gordana, prof.dr.sc.

Moro Ljiljana, prof.dr.sc.

Morović-Vergles Jadranka, prof.dr.sc.

Muačević- Katanec Diana, prof.dr.sc.

Mulić Rosanda, prof.dr.sc.

Nakić Ribičić Melita, prof.dr.sc.

Negovetić Lucijan, prof.dr.sc.

Nigović Biljana, prof.dr.sc.,

Orlić Dubravko, prof.dr.sc.

Orlić Petar, prof.dr.sc.

Ostojić Rajko, prof.dr.sc.

Pajtler Marija, prof.dr.sc.

Paladino Josip, prof.dr.sc.

Paštar Zrinjka, prof.dr.sc.

Patrlj Leonardo, prof.dr.sc.

Pavelić Krešimir, prof.dr.sc.

Pavičić Fadila, prof.dr.sc.

Pavičić Željko, prof.dr.sc.

Pavičić Baldani Dinka, prof.dr.sc.

Pećina Marko, akademik, prof. dr. sc.

Pepeljnjak Stjepan, prof.dr.sc.

Percać Helena, dr.sc.

Percać Lima Sanja, prof.dr.sc.

Pivac Nela, prof.dr.sc.

Planinc Peraica Ana, prof.dr.sc.

Polić Stojan, prof.dr.sc.

Poljak Željko, prof.dr.sc.

Potočki Kristina, prof.dr.sc.

Prpić Igor, prof.dr.sc.

Prpić Mehičić Goranka, prof.dr.sc.

Prukner Radovčić Estella, prof.dr.sc.

Puntarić Dinko, prof.dr.sc.

Rabatić Sabina, prof.dr.sc.

Radić Mislav, prof. dr. sc.

Rački Sanjin, prof.dr.sc.

Radej Marjan, prof.dr.sc.

Radošević Stašić Biserka, prof.dr.sc.

Rajčić Vesna, dr.sc.

Reiner Željko, akademik, prof.dr.sc.

Relja Maja, prof.dr.sc.

Roje Željka, prof. dr. sc.

Roje Damir, prof.dr.sc.

Ropac Darko, prof.dr.sc.

Rudan Nikola, prof.dr.sc.

Rudan Pavao, akademik, prof.dr.sc.

Rudan Vlasta, prof.dr.sc.

Rukavina Tomislav, prof.dr.sc.

Rumboldt Zvonko, prof.dr.sc.

Rustemović Nadan, prof. dr. sc.

Samardžija Marko, prof. dr. sc.

Sekulić Ante, prof.dr.sc.

Sepčić Juraj, prof.dr.sc.

Silobrčić Vlatko, akademik, prof.dr.sc.

Skerlev Mihael, prof.dr.sc.

Stančić Rokotov Dinko, prof.dr.sc.

Stipić Marković Asja, prof.dr.sc.

Strinić Tomislav, prof.dr.sc.

Strnad-Pešikan Marija, prof.dr.sc.

Sutlić Željko, prof.dr.sc.

Šepić Antun, prof.dr.sc.

Šikić Jakov, prof.dr.sc.

Šimunić Velimir, prof.dr.sc.

Škarpa Antun, prof.dr.sc.

Šmalcelj Anton, prof.dr.sc.

Španjol Josip, prof.dr.sc.

Štern-Padovan Ranka, prof.dr.sc.

Štrkalj Ivezić Slađana, prof. dr. sc.

Štimac Davor, prof.dr.sc.

Šutalo Jozo, prof.dr.sc.

Tambić Andrašević Arjana, prof.dr.sc.

Tiška Rudman Ljerka, prof.dr.sc.

Tlak Gajger Ivana, prof. dr. sc.

Tomić Brzac Hrvojka, prof.dr.sc.

Tucak Antun, prof.dr.sc.

Urlić Ivan, prof.dr.sc.

Valković Toni, prof. dr. sc.

Včev Aleksandar, prof.dr.sc.

Večerina Volić Santa, prof.dr.sc.

Vidović Vesna, prof.dr.sc.

Vidović Mladen, prof.dr.sc.

Vince Adriana, prof. dr. sc.

Vitale Branko, prof.dr.sc.

Vlahović Palčevski Vera, prof.dr.sc.

Vorko Jović Adriana, prof.dr.sc.

Votava Raić Ana, prof.dr.sc.

Vucelić Boris, prof.dr.sc.

Vukovojac Stanislav, prof.dr.sc.

Vuletić Silvije, prof.dr.sc.

Vulić Marko, prof. dr. sc.

Weber Dragutin, prim.dr.sc.

Weisz Maleček Renee, prim.dr.sc.

Zaputović Luka, prof.dr.sc.

Živko Babić Jasenka, prof.dr.sc.

Žmak Ljiljana, prim. doc. dr. sc.

Župančić Božidar, prof.dr.sc.

Župančić Željko, prof.dr.sc.

SURADNI ČLANOVI

Britvić Dolores, prof. dr. sc.

Capak Darko, prof.dr.sc.

Frančišković Tanja, prof.dr.sc.

Gabrić Nikica, prof.dr.sc.

Glavaš-Obrovac Ljubica, prof.dr.sc.

Gruber Franjo, prof.dr.sc.

Gulan Goran, prof.dr.sc.

Jelušić Marija, prof.dr.sc.

Klobučar Sanja, prof. dr. sc.

Klinger Lasić Mery, prof.dr.sc.

Konjevoda Suzana, prof.dr.sc.

Krajina Zdenko, prof.dr.sc.

Krmek Jukić Silvana, prof. dr. sc.

Madić Josip, akademik, prof.dr.sc.

Matulić Zlatko, doc.dr.sc.

Mirić Dinko, prof.dr.sc.

Peraica Maja, prof.dr.sc.

Percač Lima Sanja, doc.dr.sc.

Peroš Golubičić Tatjana, prof.dr.sc.

Popović Maja, prof. dr. sc.

Pulanić Dražen, doc.dr.sc.

Punda Polić Volga, prof.dr.sc.

Rak Dušan, prim.dr.sc.

Raos Vjekoslava, dr.sc.

Sakoman Slavko, prof.dr.sc.

Smolej Narančić Nina, prof.dr.sc.

Stanec Zdenko, prof.dr.sc.

Starešinić Mario, doc.dr.sc.

Siričević Vlasta, dr.sc.

Skitarelić Neven, prof.dr.sc.

Teskeredžić Emin, dr.sc.

Topić Elizabeta, prof.dr.sc.

Vodanović Marin, prof. dr. sc.

Vlak Tonko, prof.dr.sc.

Vranić Stavljenić Ljubica, prim.dr.sc.

Žalud Ivica, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

Željko Čović, mr.

Goran Ivanišević, prim.mr.sc.

Mate Granić, prof. dr.sc.

Ivan Đikić, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI STRANI

David Becker, SAD

Roy Calne, Velika Britanija

Stuart Campbell, Velika Britanija

Ermelando V. Cosmi, Italija

Jean Deutreix, Francuska

Hans Frick, Njemačka

Jan Helms, Njemačka

Anton Holasek, Austrija

Mihajlo Krasnov, Rusija

Kazuo Maeda, Japan

Frank Marguth, Njemačka

Jan Mećir, Češka

Jan Murken, Njemačka

William M. Novick, SAD

Ian Philips, Velika Britanija

Valentin Pokrovsky, Rusija

Norman Sartorius, Švicarska

Galina Savelieva, Rusija

Giuseppe Scuderi, Italija

Gerard Shorter, SAD

Herbert Thaler, Austrija

Eugen Vencovsky, Češka

Francois Weill, Francuska

Henrick Wulff, Danska

Gernot P. Tilz, Austrija

Marko Turina, Švicarska

Michel Fardeau, Francuska

Franz Martin Riegler, Austrija

Miroslav Ryska, Češka

Dedee F. Murrell, Australija

Osman Sinanović, BIH

Johannes Ring, Njemačka

DOPISNI ČLANOVI STRANI

Linda A. Bennett, SAD

Jose Maria Carrera, Španjolska

David Reynolds Challoner, SAD

Frank Chervenak, SAD

Željko Dužanec, Njemačka

Norio Fujiki, Japan

Wolfgang Kuhnel, SAD

Helga Furedi Milhofer, Izrael

Zoltan Papp, Mađarska

Momir Polenaković, Makedonija

Mustafa Sefić, BiH

Hans Joachim Seitz, MD, Njemačka

Igor Švab, Slovenija

Zmago Turk, Slovenija

Suzana Tkalčić, SAD

Milenko Bevanda, BiH

Ante Kvesić , BiH

Vasilj Ivan, BiH

PODUPIRUĆI ČLANOVI

Pliva Hrvatska d.o.o; Mihael Furjan

Belupo; Hrvoje Kolarić

ČLANOVI SENATA

Dunja Beritić, prof.dr.sc.

Akademik  Dragan Dekaris

Đuro Deželić, prof.dr.sc.

Akademik Vjekoslav Jerolimov

Petar Kes, prof.dr.sc.

Bogdan Krstulović, prof.dr.sc.

Nastja Kučišec-Tepeš, prim.dr.sc.

Asim Kurjak, prof.dr.sc.

Jasna Lipozenčić, prof.dr.sc.

Zvonimir Mareković, prof.dr.sc.

Hrvoje Mazija, prof.dr.sc.

Šime Mihatov, prof.dr.sc.

Vasko Muačević, prof.dr.sc.

Željko Poljak, prof.dr.sc.

Zvonko Rumboldt, prof.dr.sc.

Akademik Željko Reiner

Branko Vitale, prof.dr.sc.

ČLANOVI U MIRU

Bačić Antun – KIZ

Balić Josip – KIZ

Batinica Josip – KKZ

Belicza Mladen – TMZ

Brkić Antun – KVZ

Banek Ljerka – TMZ

Buntak Kobler Dunja – KSZ

Buzov Ivan – KPZ

Dodig Goran – KPZ

Dvorski Ivan – KKZ

Franović Antun – KJZ

Gregurek Rudolf – KPZ

Grgurić Josip, prof. dr. sc.

Grims Predrag –

Hodoba Danilo Daniel – KPZ

Hotujac Ljubomir – KPZ

Jelić Olga –

Jukić Berislav – KVZ

Knežević Goran – KSZ

Kobler Pavel – KSZ

Križ Mladen –

Krpina Vjekoslav – KKZ

Kuvačić Ivan – KKZ

Labar Boris – KIZ

Ledinsky Mario – KKZ

Lovasić Ivan – KIZ

Lulić Dukić Olga – KSZ

Lukinac Ljerka

Mardešić Duško – KIZ

Muretić Želimir –

Pasini Josip – KKZ

Pegan Boris – KKZ

Presečki Vladimir – KJZ

Solter Miljenko – KIZ

Šlaus Ivo – TMZ

Štambuk Vjera – KKZ

Unušić Josip – KKZ

Zorić Ivan – KJZ

Prof. emerit. dr. sc.  Branka Zorc

Valentić Peruzović Melita, prof. dr. sc.

 

 

PREMINULI ČLANOVI

od 1961. do 1988. godine
Nikša Allegreti
Pero Bagović
Branko Bezjak
Duška Blažević-Pepčić
Milovan Ćurković
Sergije Dogan
Predrag Drobnjak
Petar Erak
Branko Femenić
Edvin Ferber
August Forenbacher
Vinko Frančišković
Davor Gligo
Vladimir Gvozdanović
Miroslav Grujić
Marko Jurić
Laslo Kallai
Duško Katunarić
Zvonimir Kosovel
Stanka Kovačić
Ferdo Licul
Marko Lipozenčić
Nevenka Ljuština
Branko Migotti
Branko Milošević
Ivo Miše
Danko Nikšić
Karlo Pansini
Tomo Pitamic
Artur Polak
Milovan Radonić
Ivan Reiner
Nada Sišul
Dinko Šakić
Milan Špoljar
Vladimir Šustić
Kazimir Trogrlić
Šime Vlahović
Zorislav Žmegač

1989. godine
Vinko Arneri
Franjo Hajnšek
Emil Neumann
Zvonimir Maretić
Rudolf Turčin

1990. godine
Davor Perović
Zdravko Poljaković
Vlado Rogina
Ibrahim Ruždić

1991. i 1992. godine
Zlatko Dembić
Josip Fališevac
Nikola Lukinović
Vjekoslav Majnarić
Veljko Mandić
Željko Maričić
Branko Oberiter
Jerolim Bakotin, suradni član
Nevenka Šoljan
Jelka Vesenjak-Hirjan

1993. godine
Ivica Čandrlić
Roman Jelić
Miroslav Orešković
Zdenko Radošević
Nikola Škreb
Zvonimir Zambal

1994. godine
Ljubomir Božović
Herman Jurak
Vladimir Kolbas
Tea Šik
Milica Vlatković-Prpi

1995. godine
Stanko Krstić
Milan Kubović
Zvonimir Mihelić
Bogomil Sasso
Gojko Vlatković

1996. godine
Maja Beck Dvoržak
Marin Donadini
Pavao Kos
Nada Kovačević Ivanović
Oto Krivec
Slobodan Marin
Zvonimir Pavišić

1997. godine
Zdravko Ašperger
Eduard Baršić
Marko Bašić
Boris Mravunac
Božo Oberman

1998. godine
Vladimir Breintefeld
Veseljko Grizelj
Marjan Matejčić
Lino Peršić
Ferdinand Petrovčić
Jasminka Posinovec
Ivan Ruszkowski
Josip Sokolić
Miladin Štriga

1999. godine
Tihomil Beritić
Šime Čičin Šain
Nikola Laktić
Bruno Mark
Vladimir Petrokov
Mijo Rudar
Ante Sila
Ranko Štambuk
Josip Živković

2000. godine
Mirko Dražen Grmek
Ante Hrabar
Isidor Komanov
Zlatko Kružić
Muradif Kulenović
Josip Labar
Vladimir Luetić
Branko Metz
Nedjeljko Milić
Đuro Murr
Josip Ružić
Ivo Švel

2001. godine
Vladimur Amšel
Zlatan Car
Branimir Cvitanović
Svebor Čerlek
Branko John
Anđelko Kučišec
Srećko Postružnik
Franjo Sanjković

2002. godine
Jurica Bačić
Ljubomir Čečuk
Verena Kogoj Bakić
Vladimir Lapter
Silvestar Peto
Ivan Tommaseo

2003. godine
Miroslav Cuculić
Miro Juretić
Petar Kačić
Milorad Mimica
Slavko Schönwald
Mladen Sekso
Dubravka Štampar
Drago Vrbanić
Roko Živković

2004. godine
Berislav Borčić
Nenad Grčević
Elika Kanjski Mesaroš
Krešo Lipovac
Nikša Pokrajac
Željka Reiner Banovac
Ivan Šimonović
Zdenko Vidaković

2005. godine
Biserka Belicza
Kajetan Blečić
Stijepo Bogdanović
Antun Budak
Raul Hirtzler
Zrnka Kalafatić
Ivo Merlak
Božidar Miketić
Zdravko Pavlić
Boris Petz
Zdravko Rajić
Bosiljka Štampar Plasaj
Duje Vukas

2006. godine
Jagoda Bolčić Wickerhauser
Zvonimir Brudnjak
Ivan Ledić
Vanja Mikuličić
Natalija Rulnjević
Stjepan Steiner
Tomislav Šoša
Mirko Tomljanović
Petar Žeškov

2007. godine
Albin Brnobić
Višnja Fabečić Sabadi
Vladimir Gabrić
Matko Grgurević
Erik Hauptmann
Branko Hodek
Radovan Ivančić
Želimir Matutinović
Slobodan Milutinović
Slavko Perović
Antun Rišavi
Anđelko Wolf

2008. godine
Zvonimir Brala
Marjan Capar
Fedor Čustović
Ante Fulgosi
Branko Grahovac
Boris Ivanišević
Franjo Kosoković
Ljubomir Kraljević
Jelena Krmpotić Nemanić
Đorđe Montani
Fedora Seiwerth Ferić
Ante Smetiško
Franjo Sokačić
Petar Strohal

2009. godine
Danimir Bartolović
Stojan Knežević
Andrija Longhino
Hubert Maver
Asja Miličić
Nikola Peršić
Ljubomir Ribarić
Milan Vidović

2010. godine
Ljubo Barić
Petar Baturić
Srđan Boschi
Krešimir Čupak
Marija Galinović-Weisglass
Hrvoje Gomerčić
Juraj Hraste
Ivo Jajić
Nikola Korin
Hrvoje Kovačić
Zvonimir Krajina
Tomislav Matutinović
Ivan Mlinarić
Osman Muftić
Tomo Naglić
Staniša Nikolić
Ivo Padovan
Karla Pospišil Završki
Fedor Raić
Branko Rajhvajn
Mladen Štulhofer
Žarko Veramenta
Sergije Zergollern

2011. godine
Ante Zimolo
Rajko Pardon
Ratko Buzina
Zvonimir Singer
Ivan Bradić
Eugenija Cividini Stranić
Slobodan Mrđenović

2012. godine
Glaser Gillbert
Josip Sačić
Šime Spaventi
Branimir Richter
Ivan Jeličić
Inga Črepinko
Frane Mikulandra
Miroslav Pospiš

2013. godine
Ante Dražančić
Milan Ferković
Maša Formanek
Droždjek Drago
Živka Prebeg
Igor Jelčić
Ljiljana Randić
Vlastimir Chylak
Željko Šrenger
Fedor Valić
Eugenija Žuškin

2014. godine
Zdenko Škrabalo
Miodrag Konstantinović
Ivan Bakran
Ivan Paleček
Ivo Marinović
Josip Franičević
Berislav Skupnjak
Vladislav Smolčić
Magdalena Lovrenčić Kadrnka
Davorin Kovačević
Drago Ikić

2015. godine
Štefanija Košak Puretić
Radovan Subotić
Tomislav Šušković
Draško Šerman
Luka Kovačić
Božena Kopajtić
Ruđer Novak
Anton Roth
Nikola Gubarev
Vjekoslav Nanković
Antun Stipišić
Vladimir Čajkovac
Jadranka Štefanac Papić
Ivo Despot

2016. godine
Mladen Pavlović
Mihovil Pansini
Vladimir Muić
Ignac Kulier
Ivan Beus

2017. godine
Jelena Aurer Koželj
Nijaz Hadžić
Sreto Vukadinović

2018. godine
Milan Bulić
Bosiljka Durst Živković
Ljerka Petrinović
Vlado Jukić

2019. godine
Marko Šarić
Josip Gotovac
Josip Kos
Ivo Prpić
Zvonimir Košutić

2020. godine
Pavo Filaković
Vera Folnegović Šmalc
Vladimir Gruden
Slavica Jakšić
Antun Jelić
Marko Krznarić
Vasilije Nikolić
Mladen Pavlović
Olga Jelić
Ahmed Pirkić
Zvonko Poje
Borben Uglešić
Boško Barac

2021. godine
Jasna Talan-Hranilović
Višnja Milković Latin
Anica Jušić
Ivo Vučković
Ivan Janko Vodopija
Đuro Vranković
Damir Gortan
Olga Carević

2022. godine
Petričević Ivan
Neda Stiglmayer
Čala Zoran
Tambić Tera
Mirza Hadžiosmanović
Durrigl Theodor
Cezner Mladen
Milan Kos
Miroslav Hromadko
Branko Mesarić
Daniel Rukavina
Bilić Vitomir

2023. godine
Pulanić Roland
Čabrijan Tomislav
Vlado Oberiter
Berislav Topić

2024. godine
Vasko Muačević

 

BIOGRAFIJE ČLANOVA HRVATSKE AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI

REDOVITI ČLANOVI

Milan Agbaba, prof. dr. sc.

Alajbeg Iva, prof. dr. sc.

Silvio Altarac, prim. dr. sc.

Ivica Anić, prof. dr. sc.

Silvana Audy Jurković, prof. dr. sc.

Goran Augustin, doc. dr. sc.

Vjekoslav Bakašun, prof. dr. sc.

Livio Balarin, prof. dr. sc.

Marko Banić, prof. dr. sc.

Ivo Banović, prof. dr. sc.

Ljubo Barbić, prof. dr. sc.

Ivo Barić, prof. dr. sc.

Ingeborg Barišić, prof. dr. sc.

Vanja Bašić Kes, prof. dr. sc.

Stipe Batinica, prof. dr. sc.

Batinić Danica, prof. dr. sc

Batinić Drago, prof. dr. sc.

Bedrica Ljiljana, prof. dr. sc.

Bašković Marko, dr. sc.

Begić Dražen, prof. dr. sc.

Bergman Marković Biserka, prof. dr. sc.

Bekavac Bešlin Miroslav, prof. dr. sc.

Belicza Mladen, prof. dr. sc.

Bergovec Mijo, prof. dr. sc.

Beritić-Stahuljak Dunja, prof. dr. sc.

Bilić Ranko, prof. dr. sc.

Borčić Vuk, prof. dr. sc.

Breyer Branko, prof. dr. sc.

Brkić Hrvoje, prof. dr. sc.

Brkljačić Boris, prof. dr. sc.

Budinčević Hrvoje, prof. dr. sc.

Bućan Kajo, prof. dr. sc.

Butković Soldo Silva, prof. dr. sc.

Canki Klain Nina, prof. dr. sc.

Capak Krunoslav, prof. dr. sc.

Carek Vlado, prof. dr. sc.

Cekić Arambašin Ana, prof. dr. sc.

Čala Svjetlana, prof. dr. sc.

emeritus Čelebić Asja, prof. dr. sc.

Čelić-Švabek Marija, prof. dr. sc.

Čikeš Ivo, akademik, prof. dr. sc.

Čikeš Nada, prof. dr. sc.

Čulig Josip, prof. dr. sc.

Čvorišćec Dubravka, prof. dr. sc.

Dekaris Dragan, akademik, prof. dr. sc.

Delimar Domagoj, prof. dr. sc.

Demarin Vida, akademkinja, prof. dr. sc.

Deželić Đuro, prof. dr. sc.

Dorn Vjekoslav, prof. dr. sc.

Đanić Davorin, prof. dr. sc.

Đelmiš Josip, prof. dr. sc.

Đogaš Zoran, prof. dr. sc.

Ebling Zdravko, prof. dr. sc.

Fućkar Željko, prof. dr. sc.

Franceschi Maja, prof. dr. sc.

Gajger Tlak Ivana, prof. dr. sc.

Gamulin Stjepan, akademik, prof. dr. sc.

Glavaš Mario, doc. dr. sc.

Gmajnić Rudika, prof. dr. sc.

Gomzi Milica, dr. sc.

Grabarević Željko, prof. dr. sc.

Grazio Simeon, prof. dr. sc.

Habek Dubravko, prof. dr. sc.

Hajnžić Tomislav Franjo, prof. dr. sc.

Haller Herman, prof. dr. sc.

Hašpl Miroslav, prof. dr. sc.

Havranek Jasmina, prof. dr. sc.

Heffer Marija, prof. dr. sc.

Heim Inge, prim. dr. sc.

Ilakovac Vesna, prof. dr. sc.

Ilić Nenad, prof. dr. sc.

Ivanišević Milan, prof. dr. sc.

Ivković Alan, prof. dr. sc.

emeritus Jakovljević Miro, prof. dr. sc.

Jakšić Branimir, prof. dr. sc.

Jeren Beus Tatjana, prof. dr. sc.

Jerolimov Vjekoslav, akademik, prof. dr. sc.

Jovanović Savo, prof. dr. sc.

Jukić Krmek Silvana, prof. dr. sc.

Jurčev Savičević Anamarija, izv. prof. prim. dr. sc.

Juretić Antonio, prof. dr. sc.

Kaić-Rak Antoinette, prof. dr. sc.

Kaić Zvonimir, prof. dr. sc.

Kalenić Smilja, prof. dr. sc.

Katić Milica, prof. dr. sc. prim.

Kanceljak-Macan Božica, prim. dr. sc.

Kardum Skelin Ika, doc. dr. sc.

Kaštelan Andrija, akademik, prof. dr. sc.

Kaštelan Marija, prof. dr. sc.

Kern Josipa, prof. dr. sc.

Kes Petar, prof. dr. sc.

Klain Eduard, prof. dr. sc.

Klobučar Sanja, izv. prof. dr. sc., dr. med.

Kolarić Branko, prof. dr. sc.

Kopjar Miroslav, doc. dr. sc.

Koršić Mirko, prof. dr. sc.

Kostović Ivica, akademik, prof. dr. sc.

Kostović Knežević Ljiljana, prof. dr. sc.

Košuta Dragutin, prof. dr. sc.

Kozačinski Lidija, doc. dr. sc.

Kozarić Kovačić Dragica, prof. dr. sc.

Kraljević Krešimir, prof. dr. sc.

Krapac Ladislav, prim. dr. sc.

Krstulović Bogdan, prof. dr. sc.

Krušlin Božo, prof. dr. sc.

Krznarić Željko, prof. dr. sc.

Kučišec-Tepeš Nastja, prim. dr. sc.

Kujundžić Nikola, prof. dr. sc.

Kurjak Asim, prof. dr. sc.

Kusić Zvonko, akademik, prof. dr. sc.

Kuzman Ilija, prof. dr. sc.

Lacković Zdravko, prof. dr. sc.

Legović Mario, prof. dr. sc.

Lipozenčić Jasna, prof. dr. sc.

Lojkić Mirko, prof. dr. sc.

Lovrenčić Marjan, prof. dr. sc.

Lučin Pero, prof. dr. sc.

Lukinac Ljerka, dr. sc.

Lupret Velimir, prim. dr. sc.

Macan Jelena, prof. dr. sc.

Malčić Ivan, prof. dr. sc.

Mandić Nikola, prof. dr. sc.

Marčinko Darko, prof. dr. sc.

Mardešić Duško, prof. dr. sc.

Markotić Alemka, prof. dr. sc.

Mareković Zvonimir, prof. dr. sc.

Martinović Kaliterna Duška, dr. sc., prof. emer.

Matičić Dražen, akademik, prof. dr. sc.

Mazija Hrvoje, prof. dr. sc.

Meštrović Julije, prof. dr. sc.

Mehulić Ketij, prof. dr. sc.

Metelko Željko, prof. dr. sc.

Mihaljević Ivica, prof. dr. sc.

Mihatov Šime, prof. dr. sc.

Miličić Duško, prof. dr. sc.

Miletić Ivana, prof. dr. sc.

Milošević Danko, prof. dr. sc.

Mimica Željko, prof. dr. sc.

Mirat Jure, prof. dr. sc.

Mišković Berivoj, doc. dr. sc.

Mladina Ranko, prof. dr. sc.

Mlinarić Galinović Gordana, prof. dr. sc.

Moro Ljiljana, prof. dr. sc.

Morović-Vergles Jadranka, prof. dr. sc.

Morović Miro, prof. dr. sc

Muačević Katanec Diana, prof. dr. sc.

Mulić Rosanda, prof. dr. sc.

Muretić Želimir, prof. dr. sc.

Nakić Ribičić Melita, prof. dr. sc.

Negovetić Lucijan, prof. dr. sc.

Nigović Biljana, prof. dr. sc.

Orlić Dubravko, prof. dr. sc.

Orlić Petar, prof. dr. sc.

Ostojić Rajko, prof. dr. sc.

Pajtler Marija, prof. dr. sc.

Paladino Josip, prof. dr. sc.

Paštar Zrinjka, prof. dr. sc.

Patrlj Leonardo, prof. dr. sc.

Pavelić Krešimir, prof. dr. sc.

Pavičić Baldani Dinka, prof. dr. sc.

Pavičić Fadila, prof. dr. sc.

Pavičić Željko, prof. dr. sc.

Pećina Marko, akademik, prof. dr. sc.

Pepeljnjak Stjepan, prof. dr. sc.

Percać Helena, dr. sc.

Pivac Nela, prof. dr. sc.

Planinc Peraica Ana, prof. dr. sc.

Poljak Željko, prof. dr. sc.

Potočki Kristina, prof. dr. sc.

Prpić Igor, prof. dr. sc.

Prpić-Mehičić Goranka, prof. dr. sc.

Prukner-Radovčić Estella, prof. dr. sc.

Puntarić Dinko, prof. dr. sc.

Rabatić Sabina, prof. dr. sc.

Rački Sanjin, prof. dr. sc.

Radej Marjan, prof. dr. sc.

Radošević Stašić Biserka, prof. dr. sc.

Rajčić Vesna, dr.sc.

Reiner Željko, akademik, prof. dr. sc.

Relja Maja, prof. dr. sc.

Roje Željka, prof. dr. sc.

Roje Damir, prof. dr. sc.

Ropac Darko, prof. dr. sc.

Rudan Vlasta, prof. dr. sc.

Rudan Nikola, prof. dr. sc.

Rudan Pavao, akademik, prof. dr. sc.

Rukavina Tomislav, prof. dr. sc.

Rumboldt Zvonko, prof. dr. sc.

Rustemović Nadan, prof. dr. sc.

Samardžija Marko, prof. dr. sc.

Sekulić Ante, prof. dr. sc.

Sepčić Juraj, prof. dr. sc.

Silobrčić Vlatko, akademik, prof. dr. sc.

Skerlev Mihael, prof. dr. sc.

Stančić Rokotov Dinko, prof. dr. sc.

Stipić Marković Asja, prof. dr. sc.

Strinić Tomislav, prof. dr. sc.

Strnad Marija, prof. dr. sc.

Sutlić Željko, prof. dr. sc.

Šepić Antun, prof. dr. sc.

Šikić Jakov, prof. dr. sc.

Šimunić Velimir, prof. dr. sc.

Škarpa Antun, prof. dr. sc.

Šmalcelj Anton, prof. dr. sc.

Španjol Josip, prof. dr. sc.

Štern Padovan Ranka, prof. dr. sc.

Štimac Davor, prof. dr. sc.

Šutalo Josip, prof. dr. sc.

Tambić Andrašević Arjana, prof. dr. sc.

Tiška Rudman Ljerka, prof. dr. sc.

Tomić Brzac Hrvojka, prim. dr. sc.

Tucak Antun, prof. dr. sc.

Urlić Ivan, prof. dr. sc.

Valković Toni, prof. dr. sc.

Včev Aleksandar, prof. dr. sc.

Večerina Santa, prof. dr. sc.

Vidović Mladen, prof. dr. sc.

Vidović Vesna, prof. dr. sc.

Vince Adriana, doc. dr. sc.

Vitale Branko, prof. dr. sc.

Vera Vlahović Palčevski, prof. dr. sc.

Vorko Jović Ariana, prof. dr. sc.

Votava-Raić Ana, prof. dr. sc.

Vucelić Boris, prof. dr. sc.

Vukovojac Stanislav, prof. dr. sc.

Vuletić  Silvije, prof. dr. sc.

Vulić Marko, prof. dr. sc.

Weber Dragutin, prim. dr. sc.

Weisz Maleček Renee, prim. dr. sc.

Zaputović Luka, prof. dr. sc.

Zorić Ivan, prof. dr. sc.

Živko Babić Jasenka, prof. dr. sc.

Župančić Božidar, prof. dr. sc.

Župančić Željko, prof. dr. sc.

SURADNI ČLANOVI

Ahel Vladimir, prof. dr. sc.

Alegro Antun, prof. dr. sc.

Bačić Antun, prof. dr. sc.

Banek Ljerka, prof. dr. sc.

Begić Dražen, prof. dr. sc.

Buntak Kobler Dunja, prof. dr. sc.

Buzov Ivan, doc. dr. sc.

Capak Darko, prof. dr. sc.

Catinelli Marjan, prof. dr. sc.

Franceschi Maja, prim. dr. sc.

Frančišković Tanja, prof. dr. sc.

Gabrić Nikica, prof. dr. sc.

Glavaš-Obrovac Ljubica, prof. dr. sc.

Gruber Franjo, prof. dr. sc.

Gulan Gordan, prof. dr. sc.

Hodoba Danilo, prof. dr. sc.

Jelušić Marija, prof. dr. sc.

Klinger Lasić Mery, prof. dr. sc.

Kobler Pavel, prof. dr. sc.

Konjevoda Suzana, prof. dr. sc.

Krajina Zdenko, prof. dr. sc.

Krpina Vjekoslav, prim. dr. sc.

Lovasić Ivan, prof. dr. sc.

Lulić Dukić Olga, prof. dr. sc.

Madić Josip, akademik, prof. dr. sc.

Matulić Zlatko, doc. dr. sc.

Mihaljević-Peleš Alma, prof. dr. sc.

Mimica Ninoslav, prof. dr. sc.

Mirić Dinko, prof. dr. sc.

Pasini Josip, prof. dr. sc.

Peraica Maja, prof. dr. sc.

Percač Lima Sanja, doc. dr. sc.

Peroš Golubičić Tatjana, prof. dr. sc.

Polić Stojan, prof. dr. sc.

Presečki Vladimir, prof. dr. sc.

Pulanić Dražen, doc. dr. sc.

Punda Polić Volga, prof. dr. sc.

Rak Dušan, prim. dr. sc.

Raos Vjekoslava, dr. sc.

Sakoman Slavko, prof. dr. sc.

Smolej Narančić Nina, prof. dr. sc.

Solter Miljenko, prof. dr. sc.

Stanec Zdenko, prof. dr. sc.

Starešinić Mario, doc. dr. sc.

Siričević Vlasta, dr. sc.

Skitarelić Neven, prof. dr. sc.

Teskeredžić Emin, dr. sc.

Topić Elizabeta, prof. dr. sc.

Unušić Josip, prof. dr. sc.

Vodanović Marin, prof. dr. sc.

Vlak Tonko, prof. dr. sc.

Vranić Stavljenić Ljubica, prim. dr. sc.

Žalud Ivica, prof. dr. sc.

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

Juraj Božičević, prof. dr. sc.

Željko Čović, mr.

Goran Ivanišević, prim. mr. sc.

Draško Šerman, prof. dr. sc.

Mate Granić, prof. dr. sc.

Ivan Đikić, prof. dr. sc.

POČASNI ČLANOVI STRANI

Baker T. Paul,  SAD

Becker David, SAD

Barraquer Joaqin, Španjolska

Calne Roy, Velika Britanija

Campbell Stuart, Velika Britanija

Cosmi V. Ermelando, Italija

Deutreix Jean, Francuska

Fettich Janez, Slovenija

Frick Hans, Njemačka

Grinschgl Gerald, Austrija

Helms Jan, Njemačka

Holasek Anton, Austrija

Kusicka Mc Victor, SAD

Krasnov Mihajlo, Rusija

Maeda Kazuo, Japan

Marguth Frank, Njemačka

Mećir Jan, Češka

Murrell F. Dédée , Australia

Murken Jan, Njemačka

Novick M. Wiliam, SAD

Olivari Neven,Njemačka

Philips Ian, Velika Britanija

Planiol Therese, Francuska

Platzer Werner, Austrija

Plester Dietrich, Njemačka

Pokrovsky Valentin, Rusija

Reigler Franz Martin, Austrija

Ring Johannes, prof.dr.sc.dr.phil.

Ryska Miroslav, Češka

Sartorius Norman, Švicarska

Savelieva Galina, Rusija

Scheid Werner, Njemačka

Scuderi Giuseppe, Italija

Seenger Eugen, SAD

Sinanović Osman, BiH

Schadewaldt Hans, Njemačka

Shorter Gerard, SAD

Thaler Heribert, Austrija

Vencovsky Eugen,Češka

Wei Chen Zhong, Kina

Weill Francois, Francuska

Wulff Henrick,  Danska

Tilz  P. Gernot, Austrija

Turina Marko, Švicarska

Michel Fardeau, Francuska

DOPISNI ČLANOVI STRANI

Benneta A. Linda, SAD

Bevanda Milenko, prof. dr. sc. – BiH

Carrera Jose Maria, Španjolska

Challoner David Reynolds, SAD

Chervanak Frank, SAD

Dužanec Željko, Njemačka

Fujiki Norio, Japan

Kuhnel Wolfgang, SAD

Kvesić Ante, prof. dr. sc. – BiH

Füredi Milhofer Helga, Izrael

Papp Zoltan, Mađarska

Polenaković Momir, Makedonija

Roberts F. Derek, Velika Britanija

Sefić Mustafa, BiH

Seitz  H.  J.

Švab Igor, SLO

Thomas Ambroise Pierre, Francuska

Tkalčić Suzana, SAD

Zmago Turk, SLO

Ivan Vasilj, prof. dr. sc. – BiH

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Mobitel: +385 099 535 91 61
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
09:00 - 13:00