ČLANOVI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Za člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik kao i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem doprinosi razvoju medicine u Republici Hrvatskoj, a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni, počasni, podupirući i članovi u miru.
Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih i 30 dopisnih članova.

Ukupni broj članova Akademije s pravom glasa je 236, a sveukupan broj može biti do 292 članova.
Redoviti i suradni članovi su Hrvatski državljani sa stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.

Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske.
Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. Statuta Akademije.

Podupirući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
Članovi u miru su oni koji nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademije.

STRUKTURA ČLANSTVA U AKADEMIJI MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

REDOVITI ČLANOVI

SENAT

SURADNI ČLANOVI

DOPISNI ČLANOVI STRANI DRŽAVLJANI

POČASNI ČLANOVI

POČASNI ČLANOVI STRANI DRŽAVLJANI

PODUPIRUĆI ČLANOVI

ČLANOVI U MIRU

POPIS ČLANOVA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

REDOVITI ČLANOVI

Milan Agbaba, prof. dr. sc.

Silvio Altarac, prim. dr. sc.

Ivica Anić, prof. dr. sc.

Silvana Audy Jurković, prof. dr. sc.

Goran Augustin, doc. dr. sc.

Vjekoslav Bakašun, prof. dr. sc.

Livio Balarin, prof. dr. sc.

Marko Banić, prof. dr. sc.

Ivo Banović, prof. dr. sc.

Ljubo Barbić, prof. dr. sc.

Ivo Barić, prof. dr. sc.

Ingeborg Barišić, prof. dr. sc.

Vanja Bašić Kes, prof. dr. sc.

Stipe Batinica, prof. dr. sc.

Danica Batinić, prof. dr. sc.

Drago Batinić, prof. dr. sc.

Ljiljana Bedrica, prof. dr. sc.

Dražen Begić, prof. dr. sc.

Miroslav Bekavac Bešlin, prof. dr. sc.

Biserka Bergman Marković, prof. dr. sc.

Mijo Bergovec, prof. dr. sc.

Dunja Beritić-Stahuljak, prof. dr. sc.

Zdenko Biđin, prof. dr. sc.

Ranko Bilić, prof.dr.sc.

Vitomir Bilić, prof. dr. sc.

Vuk Borčić, prof. dr. sc.

Branko Breyer, prof. dr. sc.

Hrvoje Brkić, prof. dr. sc.

Boris Brkljačić, prof. dr. sc.

Silva Butković Soldo, prof. dr. sc.

Nina Canki Klain, prof. dr. sc.

Krunoslav Capak, prof. dr. sc.

Vlado Carek, prof. dr. sc.

Ana Cekić Arambašin, prof. dr. sc.

Tomislav Čabrijan, prof. dr. sc.

Svjetlana Čala, prof. dr. sc.

Zoran Čala, prof. dr. sc.

Asja Čelebić, prof. dr. sc.

Marija Čelić-Švabek , prof. dr. sc.

Ivo Čikeš, akademik, prof. dr. sc.

Nada Čikeš, prof. dr. sc.

Josip Čulig, prof. dr. sc.

Dubravka Čvorišćec, prof. dr. sc.

Dragan Dekaris, akademik, prof. dr. sc.

Domagoj Delimar, prof. dr. sc.

Demarin Vida, akademkinja, prof. dr. sc.

Đuro Deželić, prof. dr. sc.

Vjekoslav Dorn, prof. dr. sc.

Theodor Dürrigl, prof. dr. sc.

Davorin Đanić, prof. dr. sc.

Josip Đelmiš, prof. dr. sc.

Zoran Đogaš, prof. dr. sc.

Zdravko Ebling, prof. dr. sc.

Željko Fućkar, prof. dr. sc.

Maja Franceschi, doc. dr. sc.

Stjepan Gamulin, akademik, prof. dr. sc.

Mario Glavaš, doc. dr. sc.

Rudika Gmajnić, prof. dr. sc.

Milica Gomzi, dr. sc.

Damir Gortan , prof. dr. sc.

Željko Grabarević, prof. dr. sc.

Simeon Grazio, prof. dr. sc.

Josip Grgurić, prof. dr. sc.

Dubravko Habek, prof. dr. sc.

Mirza Hadžiosmanović, prof. dr. sc.

Tomislav Franjo Hajnžić, prof. dr. sc.

Herman Haller, prof. dr. sc.

Hašpl Miroslav, prof.dr.sc.

Havranek Jasmina, prof.dr.sc.

Marija Heffer, prof. dr. sc.

Inge Heim, prim. dr. sc.

Miroslav Hromadko, prof. dr. sc.

Vesna Ilakovac, prof. dr. sc.

Nenad Ilić, prof. dr. sc.

Alan Ivković, prof. dr. sc.

Miro Jakovljević, prof. dr. sc.

Branimir Jakšić, prof. dr. sc.

Antun Jelić, doc. dr. sc.

Olga Jelić, doc. dr. sc.

Tatjana Jeren Beus, prof. dr. sc.

Branka Jeren Strujić, prim. dr. sc.

Vjekoslav Jerolimov, akademik, prof. dr. sc.

Savo Jovanović, prof. dr. sc.

Anamarija Jurčev Savičević, izv. prof. prim. dr. sc.

Antonio Juretić, prof. dr. sc.

Antoinette Kaić-Rak, prof. dr. sc.

Zvonimir Kaić, prof. dr. sc.

Smilja Kalenić, prof. dr. sc.

Božica Kanceljak-Macan, prim. dr. sc.

Ika Kardum Skelin, doc. dr. sc.

Andrija Kaštelan, akademik, prof. dr. sc.

Marija Kaštelan, prof. dr. sc.

Josipa Kern, prof. dr. sc.

Petar Kes, prof. dr. sc.

Eduard Klain, prof. dr. sc.

Dubravka Kocijan Hercigonja, prof. dr. sc.

Branko Kolarić, prof. dr. sc.

Miroslav Kopjar, doc. dr. sc.

Mirko Koršić, prof. dr. sc.

Milan Kos, doc. dr. sc.

Ivica Kostović, akademik, prof. dr. sc.

Ljiljana Kostović Knežević, prof. dr. sc.

Dragutin Košuta, prof. dr. sc.

Lidija Kozačinski, doc. dr. sc.

Dragica Kozarić Kovačić, prof. dr. sc.

Krešimir Kraljević, prof. dr. sc.

Ladislav Krapac, prim. dr. sc.

Bogdan Krstulović, prof. dr. sc.

Božo Krušlin, prof. dr. sc.

Željko Krznarić, prof. dr. sc.

Nastja Kučišec-Tepeš, prim. dr. sc.

Nikola Kujundžić, prof.dr.sc.

Asim Kurjak, prof. dr. sc.

Zvonko Kusić, akademik, prof. dr. sc.

Ilija Kuzman, prof. dr. sc.

Zdravko Lacković, prof. dr. sc.

Mario Legović, prof. dr. sc.

Jasna Lipozenčić, prof. dr. sc.

Mirko Lojkić, prof. dr. sc.

Marjan Lovrenčić, prof. dr. sc.

Pero Lučin, prof. dr. sc.

Ljerka Lukinac, dr. sc.

Velimir Lupret, prim. dr. sc.

Jelena Macan, prof. dr. sc.

Ivan Malčić, prof. dr. sc.

Nikola Mandić, prof. dr. sc.

Darko Marčinko, prof. dr. sc.

Alemka Markotić, prof. dr. sc.

Zvonimir Mareković, prof. dr. sc.

Duška Martinović Kaliterna, prof. dr. sc.

Dražen Matičić, prof. dr. sc.

Hrvoje Mazija, prof. dr. sc.

Ketij Mehulić, prof. dr. sc.

Branko Mesarić, prim. dr. sc.

Željko Metelko, prof. dr. sc.

Ivica Mihaljević, prof. dr. sc.

Šime Mihatov, prof. dr. sc.

Duško Miličić, prof. dr. sc.

Željko Mimica, prof. dr. sc.

Jure Mirat, prof. dr. sc.

Berivoj Mišković, doc. dr. sc.

Ranko Mladina, prof. dr. sc.

Gordana Mlinarić Galinović, prof. dr. sc.

Ljiljana Moro, prof. dr. sc.

Jadranka Morović-Vergles, prof. dr. sc.

Miro Morović, prof. dr. sc.

Vasko Muačević, prof. dr. sc.

Diana Muačević Katanec, prof. dr. sc.

Rosanda Mulić, prof. dr. sc.

Želimir Muretić, prof. dr. sc.

Jadranka Mustajbegović, prof. dr. sc.

Melita Nakić Ribičić, prof. dr. sc.

Lucijan Negovetić, prof. dr. sc.

Biljana Nigović, prof. dr. sc.

Vlado Oberiter, prof. dr. sc.

Dubravko Orlić, prof. dr. sc.

Petar Orlić, prof. dr. sc.

Rajko Ostojić, prof. dr. sc.

Marija Pajtler, prof. dr. sc.

Josip Paladino, prof. dr. sc.

Zrinjka Paštar, prof. dr. sc.

Leonardo Patrlj, prof. dr. sc.

Krešimir Pavelić, prof. dr. sc.

Dinka Pavičić Baldani, prof. dr. sc.

Fadila Pavičić, prof. dr. sc.

Željko Pavičić, prof. dr. sc.

Marko Pećina, akademik, prof. dr. sc.

Stjepan Pepeljnjak, prof. dr. sc.

Helena Percać, dr. sc.

Ivan Petričević, prof. dr. sc.

Nela Pivac, prof. dr. sc.

Ana Planinc Peraica, prof. dr. sc.

Željko Poljak, prof. dr. sc.

Kristina Potočki, prof. dr. sc.

Igor Prpić, prof. dr. sc.

Goranka Prpić-Mehičić, prof. dr. sc.

Estella Prukner-Radovčić, prof. dr. sc.

Roland Pulanić, prof. dr. sc.

Dinko Puntarić, prof. dr. sc.

Sabina Rabatić, prof. dr. sc.

Sanjin Rački, prof. dr. sc.

Marjan Radej, prof. dr. sc.

Biserka Radošević Stašić, prof. dr. sc.

Vesna Rajčić, dr. sc.

Željko Reiner, akademik, prof. dr. sc.

Maja Relja, prof. dr. sc.

Damir Roje, prof. dr. sc.

Darko Ropac, prof. dr. sc.

Vlasta Rudan, prof. dr. sc.

Nikola Rudan, prof. dr. sc.

Pavao Rudan, akademik, prof. dr. sc.

Daniel Rukavina, akademik, prof. dr. sc.

Tomislav Rukavina, prof. dr. sc.

Zvonko Rumboldt, prof. dr. sc.

Ante Sekulić, prof. dr. sc.

Juraj Sepčić, prof. dr. sc.

Silobrčić Vlatko, akademik, prof. dr. sc.

Mihael Skerlev, prof. dr. sc.

Dinko Stančić Rokotov, prof. dr. sc.

Neda Stiglmayer, prof. dr. sc.

Asja Stipić Marković, prof. dr. sc.

Tomislav Strinić, prof. dr. sc.

Marija Strnad, prof. dr. sc.

Željko Sutlić, prof. dr. sc.

Antun Šepić, prof. dr. sc.

Jakov Šikić, prof. dr. sc.

Velimir Šimunić, prof. dr. sc.

Antun Škarpa, prof. dr. sc.

Anton Šmalcelj, prof. dr. sc.

Josip Španjol, prof. dr. sc.

Ranka Štern Padovan, prof. dr. sc.

Davor Štimac, prof. dr. sc.

Josip Šutalo, prof. dr. sc.

Arjana Tambić Andrašević, prof. dr. sc.

Tera Tambić, prim. dr. sc.

Ljerka Tiška Rudman, prof. dr. sc.

Hrvojka Tomić Brzac, prim. dr. sc.

Berislav Topić, prof. dr. sc.

Antun Tucak, prof. dr. sc.

Ivan Urlić, prof. dr. sc.

Melita Valentić Peruzović, prof. dr. sc.

Aleksandar Včev, prof. dr. sc.

Santa Večerina, prof. dr. sc.

Mladen Vidović, prof. dr. sc.

Vesna Vidović, prof. dr. sc.

Branko Vitale, prof. dr. sc.

Vera Vlahović Palčevski, prof. dr. sc.

Ivan-Janko Vodopija, prof. dr. sc.

Ariana Vorko Jović, prof. dr. sc.

Ana Votava-Raić, prof. dr. sc.

Boris Vucelić, prof. dr. sc.

Ivo Vučković, prof. dr. sc.

Stanislav Vukovojac, prof. dr. sc.

Silvije Vuletić , prof. dr. sc.

Dragutin Weber, prim. dr. sc.

Renee Weisz Maleček, prim. dr. sc.

Luka Zaputović, prof. dr. sc.

Branka Zorc, prof. dr. sc.

Jasenka Živko Babić, prof. dr. sc.

Božidar Župančić, prof. dr. sc.

Željko Župančić, prof. dr. sc.

SURADNI ČLANOVI

Ahel Vladimir, prof.dr.sc.

Alajbeg Iva, prof.dr.sc.

Alegro Antun, prof.dr.sc.

Bućan Kajo, prof.dr.sc.

Capak Darko, prof.dr.sc.

Frančišković Tanja, prof.dr.sc.

Gabrić Nikica, prof.dr.sc.

Glavaš-Obrovac Ljubica, prof.dr.sc.

Gruber Franjo, prof.dr.sc.

Gulan Goran, prof.dr.sc.

Jelušić Marija, prof.dr.sc.

Klinger Lasić Mery, prof.dr.sc.

Kobler Pavel, prof.dr.sc.

Konjevoda Suzana, prof.dr.sc.

Krajina Zdenko, prof.dr.sc.

Krpina Vjekoslav, prim.dr.sc.

Krznarić Marko, dr.sc.

Lulić Dukić Olga, prof.dr.sc.

Madić Josip, akademik, prof.dr.sc.

Matulić Zlatko, doc.dr.sc.

Meštrović Julije, prof.dr.sc.

Mihaljević-Peleš Alma, prof.dr.sc.

Mimica Ninoslav, prof.dr.sc.

Mirić Dinko, prof.dr.sc.

Pasini Josip, prof.dr.sc.

Peraica Maja, prof.dr.sc.

Percač Lima Sanja, doc.dr.sc.

Peroš Golubičić Tatjana, prof.dr.sc.

Polić Stojan, prof.dr.sc.

Presečki Vladimir, prof.dr.sc.

Pulanić Dražen, doc.dr.sc.

Punda Polić Volga, prof.dr.sc.

Rak Dušan, prim.dr.sc.

Raos Vjekoslava, dr.sc.

Rustemović Nadan, prof.dr.sc.

Sakoman Slavko, prof.dr.sc.

Smolej Narančić Nina, prof.dr.sc.

Stanec Zdenko, prof.dr.sc.

Starešinić Mario, doc.dr.sc.

Siričević Vlasta, dr.sc.

Skitarelić Neven, prof.dr.sc.

Teskeredžić Emin, dr.sc.

Topić Elizabeta, prof.dr.sc.

Vince Adriana, doc.dr.sc.

Vlak Tonko, prof.dr.sc.

Vranić Stavljenić Ljubica, prim.dr.sc.

Žalud Ivica, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

Željko Čović, mr.

Goran Ivanišević, prim.mr.sc.

Mate Granić, prof. dr.sc.

Ivan Đikić, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI STRANI

David Becker, SAD

Roy Calne, Velika Britanija

Stuart Campbell, Velika Britanija

Ermelando V. Cosmi, Italija

Jean Deutreix, Francuska

Hans Frick, Njemačka

Jan Helms, Njemačka

Anton Holasek, Austrija

Mihajlo Krasnov, Rusija

Kazuo Maeda, Japan

Frank Marguth, Njemačka

Jan Mećir, Češka

Jan Murken, Njemačka

William M. Novick, SAD

Ian Philips, Velika Britanija

Valentin Pokrovsky, Rusija

Norman Sartorius, Švicarska

Galina Savelieva, Rusija

Giuseppe Scuderi, Italija

Gerard Shorter, SAD

Herbert Thaler, Austrija

Eugen Vencovsky, Češka

Francois Weill, Francuska

Henrick Wulff, Danska

Gernot P. Tilz, Austrija

Marko Turina, Švicarska

Michel Fardeau, Francuska

Franz Martin Riegler, Austrija

Miroslav Ryska, Češka

Dedee F. Murrell, Australija

Osman Sinanović, BIH

Johannes Ring, Njemačka

ČLANOVI SENATA

Dunja Beritić, prof.dr.sc.

Akademik  Dragan Dekaris

Đuro Deželić, prof.dr.sc.

Theodor Dürrigl, prof.dr.sc.

Damir Gortan, prof.dr.sc.

Mirza Hadžiosmanović, prof.dr.sc.

Miroslav Hromadko, prof.dr.sc.

Akademik Vjekoslav Jerolimov

Anica Jušić, prof.dr.sc.

Petar Kes, prof.dr.sc.

Bogdan Krstulović, prof.dr.sc.

Nastja Kučišec-Tepeš, prim.dr.sc.

Asim Kurjak, prof.dr.sc.

Jasna Lipozenčić, prof.dr.sc.

Zvonimir Mareković, prof.dr.sc.

Hrvoje Mazija, prof.dr.sc.

Šime Mihatov, prof.dr.sc.

Vasko Muačević, prof.dr.sc.

Vlado Oberiter, prof.dr.sc.

Željko Poljak, prof.dr.sc.

Zvonko Rumboldt, prof.dr.sc.

Akademik Željko Reiner

Tera Tambić, prim.dr.sc.

Branko Vitale, prof.dr.sc.

Ivan Janko Vodopija, prof.dr.sc.

DOPISNI ČLANOVI STRANI

Linda A. Bennett, SAD

Jose Maria Carrera, Španjolska

David Reynolds Challoner, SAD

Frank Chervenak, SAD

Željko Dužanec, Njemačka

Norio Fujiki, Japan

Wolfgang Kuhnel, SAD

Helga Furedi Milhofer, Izrael

Zoltan Papp, Mađarska

Momir Polenaković, Makedonija

Mustafa Sefić, BiH

Hans Joachim Seitz, MD, Njemačka

Igor Švab, Slovenija

Zmago Turk, Slovenija

Suzana Tkalčić, SAD

Milenko Bevanda, BiH

Ante Kvesić , BiH

PODUPIRUĆI ČLANOVI

Pliva Hrvatska d.o.o; Mihael Furjan

Belupo; Hrvoje Kolarić

ČLANOVI U MIRU

Antun Bačić – KIZ

Josip Balić – KIZ

Josip Batinica – KKZ

Mladen Belicza – TMZ

Antun Brkić – KVZ

Ljerka Banek – TMZ

Dunja Buntak Kobler – KSZ

Ivan Buzov – KPZ

Mladen Cezner – KIZ

Goran Dodig – KPZ

Ivan Dvorski – KKZ

Antun Franović – KJZ

Rudolf Gregurek – KPZ

Danilo Daniel Hodoba – KPZ

Ljubomir Hotujac – KPZ

Berislav Jukić – KVZ

Goran Knežević – KSZ

Pavel Kobler – KSZ

Zvonimir Košutić – KIZ

Vjekoslav Krpina – KKZ

Ivan Kuvačić – KKZ

Boris Labar – KIZ

Mario Ledinsky – KKZ

Ivan Lovasić – KIZ

Olga Lulić Dukić – KSZ

Duško Mardešić – KIZ

Josip Pasini – KKZ

Boris Pegan – KKZ

Vladimir Presečki – KJZ

Miljenko Solter – KIZ

Ivo Šlaus – TMZ

Vjera Štambuk – KKZ

Josip Unušić – KKZ

Ivan Zorić – KJZ

BIOGRAFIJE ČLANOVA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

IN MEMORIAM

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 0995359161
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 09:00 - 13:00