ORGANIZACIJA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo Akademije, a čine je svi redoviti i suradni članovi Akademije.

Skupština može biti:

• Godišnja skupština
– Godišnja skupština održava se jedanput godišnje, a saziva je i vodi predsjednik Akademije.

• Izborna skupština za tijela Akademije i članove Senata
Predsjednik, prvi dopredsjednik, drugi dopredsjednik, glavni, financijski i pomoćni tajnik, Nadzorni odbor, Sud časti te Etičko povjerenstvo.
– Izborna Skupština za tijela Akademije održava se svake četiri godine. Saziva je predsjednik Akademije, a predsjedava joj radno predsjedništvo izabrano na Skupštini.

• Izborna skupština za izbor novih članova Akademije
– Izborna Skupština za nove članove Akademije održava se svake druge godine, a iznimno se može sazvati svake godine, a saziva je i vodi predsjednik Akademije.

• Izvanredna skupština
– Izvanredna skupština se održava prema potrebi, saziva je i vodi predsjednik Akademije sukladno članku 18. ovoga Statuta, a vodi je radno predsjedništvo. U slučaju isteka mandata tijelima Akademije sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga RH ili najmanje 40 članova Akademije s pravom glasa.

GLAVNI ODBOR

PREDSJEDNIŠTVO:

Predsjednica prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić      
Prvi dopredsjednik prof. dr. sc. Davor Štimac
Drugi dopredsjednik prof. dr. sc. Željko Krznarić
Glavna tajnica prof. dr. sc. Kristina Potočki
Financijski tajnik prof. dr. sc. Davorin Đanić
Pomoćna tajnica doc. dr. sc. Zrinjka Paštar

 PREDSJEDNIK SENATA:

prof. dr. sc. Petar Kes

PREDSJENICI KOLEGIJA:

Kolegij internističkih znanosti (KIZ) prof. dr. sc. Ika Kardum Skelin
Kolegij kirurških znanosti (KKZ) prof. dr. sc. Dubravko Habek
Kolegij temeljnih medicinskih znanosti (KTMZ)  prof. dr. sc. Božo Krušlin
Kolegij psihijatrijske znanosti (KPZ) prof. dr. sc. Miro Jakovljević
Kolegij javnog zdravstva (KJZ) prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
Kolegij stomatoloških znanosti (KSZ)                  prof. dr. sc. Zvonimir Kaić
Kolegij veterinarske medicine (KVM) prof. dr. sc. Željko Župančić
Kolegij farmaceutskih znanosti (KFZ) prof. dr. sc. Stjepan Pepeljnjak

PREDSJEDNICI PODRUŽNICA AMZH:

Podružnica Rijeka akademik Danijel Rukavina
Podružnica Split prof. dr. sc. Ivan Urlić
Podružnica Osijek prof. emeritus Antun Tucak

UREDNICI AKADEMIJINIH ČASOPISA:

Acta Medica Croatica      prof. dr. sc. Petar Kes
Socijalna psihijatrija      prof. dr. sc. Miro Jakovljević
Croatian Medical Journal      prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar

 PREDSJEDNIK HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA:   

prof. dr. sc. Željko Krznarić

PET IZABRANIH ČLANOVA:

prof. dr. sc. Marko Banić
prof. dr. sc. Nada Čikeš
prof. dr. sc. Josip Čulig
prof. dr. sc. Vjekoslav Dorn

PREDSJEDNIK ODBORA ZA NAGRADE I PRIZNANJA:   

prof. dr. sc. Šime Mihatov

NADZORNI ODBOR:   

Predsjednik    prof. dr. sc. Mirko Koršić
   prof. dr. sc. Josipa Kern
   prof. dr. sc. Bogdan Krstulović

ETIČKO POVJERENSTVO:   

Predsjednik prof. dr. sc. Marko Banić
prof. dr. sc. Damir Gortan
prof. dr. sc. Darko Ropac

SUD ČASTI:  

Predsjednik prof. dr. sc. Vlado Oberiter
prof. dr. sc. Boško Barac
prof. dr. sc. Stipe Batinica
prof. dr. sc. Đuro Deželić

ZNANSTVENA TIJELA:

Senat – 29 članova
Kolegiji – 8 članova

STRUČNA TIJELA:

Odbori – 17 članova
PREDSJEDNIŠTVO

Predsjednica:

prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić
Prvi dopredsjednik: prof. dr. sc. Davor Štimac
Drugi dopredsjednik: prof. dr. sc. Željko Krznarić
Glavna tajnica: prof. dr. sc. Kristina Potočki
Financijski tajnik: prof. dr. sc. Davorin Đanić
Pomoćna tajnica: doc. dr. sc. Zrinjka Paštar

NADZORNI ODBOR

Predsjednik:

prof. dr. sc. Mirko Koršić

prof. dr. sc. Josipa Kern

prof. dr. sc. Bogdan Krstulović

ETIČKO POVJERENSTVO

Predsjednik:

prof. dr. sc. Marko Banić

prof. dr. sc. Damir Gortan

prof. dr. sc. Darko Ropac

SUD ČASTI

Predsjednik:

prof. dr. sc. Vlado Oberiter

prof. dr. sc. Boško Barac

prof. dr. sc. Stipe Batinica

prof. dr. sc. Đuro Deželić

SENAT

Prof. dr. sc. Boško Barac
Prof. dr. sc. Mladen Belicza
Prof. dr. sc. Dunja Beritić
Prof. dr. sc. Olga Carević
Akademik  Dragan Dekaris
Prof. dr. sc. Đuro Deželić
Prof. dr. sc. Theodor Dürrigl
Prof. dr. sc. Damir Gortan
Prof. dr. sc. Mirza Hadžiosmanović
Prof. dr. sc. Miroslav Hromadko
Akademik Vjekoslav Jerolimov
Prof. dr. sc. Anica Jušić
Prof. dr. sc. Petar Kes
Prof. dr. sc. Bogdan Krstulović
Prim. dr. sc. Nastja Kučišec-Tepeš
Prof. dr. sc. Asim Kurjak
Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić
Prof. dr. sc. Duško Mardešić
Prof. dr. sc. Zvonimir Mareković
Prof. dr. sc. Hrvoje Mazija
Prof. dr. sc. Šime Mihatov
Prof. dr. sc. Vasko Muačević
Prof. dr. sc. Vlado Oberiter
Prof. dr. sc.  Željko Poljak
Prof. dr. sc. Zvonko Rumboldt
Akademik Željko Reiner
Prim. dr. sc. Tera Tambić
Prof. dr. sc. Branko Vitale
Prof. dr. sc. Ivan Janko Vodopija

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb
Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 01 46 40 586
Tel:      +385 01 48 28 662
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak: 09:00 - 13:00          Utorak:   13:00 - 17:00
Srijeda:        09:00 - 13:00          Četvrtak: 13:00 - 17:00
Petak:          09:00 - 13:00