ORGANIZACIJA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo Akademije, a čine je svi redoviti i suradni članovi Akademije.

Skupština može biti:

• Godišnja skupština
– Godišnja skupština održava se jedanput godišnje, a saziva je i vodi predsjednik Akademije.

• Izborna skupština za tijela Akademije i članove Senata
Predsjednik, prvi dopredsjednik, drugi dopredsjednik, glavni, financijski i pomoćni tajnik, Nadzorni odbor, Sud časti te Etičko povjerenstvo.
– Izborna Skupština za tijela Akademije održava se svake četiri godine. Saziva je predsjednik Akademije, a predsjedava joj radno predsjedništvo izabrano na Skupštini.

• Izborna skupština za izbor novih članova Akademije
– Izborna Skupština za nove članove Akademije održava se svake druge godine, a iznimno se može sazvati svake godine, a saziva je i vodi predsjednik Akademije.

• Izvanredna skupština
– Izvanredna skupština se održava prema potrebi, saziva je i vodi predsjednik Akademije sukladno članku 18. ovoga Statuta, a vodi je radno predsjedništvo. U slučaju isteka mandata tijelima Akademije sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga RH ili najmanje 40 članova Akademije s pravom glasa.

GLAVNI ODBOR

PREDSJEDNIŠTVO:

Predsjednica Prof. dr. sc. Alemka Markotić
Prvi dopredsjednik Prof. dr. sc. Davor Štimac
Drugi dopredsjednik Akademik Dražen Matičić
Glavna tajnica Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević 
Pomoćni tajnik  Prof. dr. sc. Nadan Rustemović
Financijski tajnik Doc. dr. sc. Krunoslav Capak

 PREDSJEDNIK SENATA:

Prof. dr. sc. Petar Kes

PREDSJEDNICI KOLEGIJA:

Kolegij internističkih znanosti (KIZ) Prof. dr. sc. Maja Franceschi
Kolegij kirurških znanosti (KKZ) Prof. dr. sc. Dubravko Habek
Kolegij temeljnih medicinskih znanosti (KTMZ)  Prof. dr. sc. Božo Krušlin
Kolegij psihijatrijske znanosti (KPZ) Prof. dr. sc. Miro Jakovljević
Kolegij javnog zdravstva (KJZ) Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
Kolegij stomatoloških znanosti (KSZ)                  Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić
Kolegij veterinarske medicine (KVM) Prof. dr. sc. Estella Prukner-Radovčić
Kolegij farmaceutskih znanosti (KFZ) Prof. dr. sc. Nikola Kujundžić

PREDSJEDNICI PODRUŽNICA AMZH:

Podružnica Rijeka prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Podružnica Split Dr. sc. Duška Martinović Kaliterna, prof. emer.
Podružnica Osijek Prof. emeritus Antun Tucak

DOPREDSJEDNICI PODRUŽNICA AMZH:

Podružnica Rijeka Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med.
Podružnica Split Prof. dr. sc. Damir Roje
Podružnica Osijek Prof. dr. sc. Ivica Mihaljević

TAJNICI PODRUŽNICA AMZH:

Podružnica Rijeka Izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med.
Podružnica Split Prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
Podružnica Osijek Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo

UREDNICI AKADEMIJINIH ČASOPISA:

Acta Medica Croatica Prof. dr. sc. Petar Kes
Socijalna psihijatrija Prof. dr. sc. Miro Jakovljević i Prof. dr. sc. Dražen Begić
Croatian Medical Journal Prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar

 PREDSJEDNIK HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA:   

Prof. dr. sc. Željko Krznarić

PET IZABRANIH ČLANOVA:

Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić
Akademkinja Vida Demarin
Prof. dr. sc. Ivan Malčić
Prof. dr. sc. Asja Stipić Marković
Prof. dr. sc. Mario Starešinić

ODBOR ZA NAGRADE I PRIZNANJA:   

Predsjednik Prof. dr. sc. Šime Mihatov
Prof. dr. sc. Zvonimir Mareković
Prof. dr. sc. Zvonimir Kaić
Prof. dr. sc. Josip Čulig
Akademik Vlatko Silobrčić

NADZORNI ODBOR:   

Predsjednik  Prof. dr. sc. Mirko Koršić
 Prof. dr. sc. Julije Meštrović
 Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina

ETIČKO POVJERENSTVO:   

Predsjednik Prof. dr. sc. Marko Banić
Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes
Akademik Vjekoslav Jerolimov
Dr. sc. Duška Martinović Kaliterna, prof. emer.
Prof. dr. sc. Jadranka Morović Vergles

SUD ČASTI:  

Predsjednik Prof. dr. sc. Ivo Banović
Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo
Akademik Josip Madić
Prof. dr. sc. Luka Zaputović

ZNANSTVENA TIJELA:

Senat – 19 članova
Kolegiji – 8 članova

STRUČNA TIJELA:

Odbori – 17 članova
PREDSJEDNIŠTVO

Predsjednica:

Prof. dr. sc. Alemka Markotić
Prvi dopredsjednik: Prof. dr. sc. Davor Štimac
Drugi dopredsjednik: Akademik Dražen Matičić
Glavna tajnica: Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević
Pomoćni tajnik: Prof. dr. sc. Nadan Rustemović
Financijski tajnik: Doc. dr. sc. Krunoslav Capak 

NADZORNI ODBOR

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Mirko Koršić
Prof. dr. sc. Julije Meštrović
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina

ETIČKO POVJERENSTVO

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Marko Banić
Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes
Akademik Vjekoslav Jerolimov 
Dr. sc. Duška Martinović Kaliterna, prof. emer.
Prof. dr. sc. Jadranka Morović Vergles

SUD ČASTI

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Ivo Banović
Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo
Akademik Josip Madić
Prof. dr. sc. Luka Zaputović

SENAT

Prof. dr. sc. Dunja Beritić
Akademik  Dragan Dekaris
Akademkinja Vida Demarin
Prof. dr. sc. Đuro Deželić
Akademik Vjekoslav Jerolimov
Prof. dr. sc. Petar Kes
Prof. dr. sc. Bogdan Krstulović
Prim. dr. sc. Nastja Kučišec-Tepeš
Prof. dr. sc. Asim Kurjak
Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić
Prof. dr. sc. Zvonimir Mareković
Prof. dr. sc. Hrvoje Mazija
Prof. dr. sc. Šime Mihatov
Prof. dr. sc. Vasko Muačević
Prof. dr. sc.  Željko Poljak
Prof. dr. sc. Zvonko Rumboldt
Akademik Željko Reiner
Prof. dr. sc. Branko Vitale

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Mobitel: +385 099 535 91 61
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
09:00 - 13:00