STRUČNA PREDAVANJA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

STRUČNA PREDAVANJA AMZH 2023.

 

• 18. siječnja 2023. u 18:00
gradskoj knjižnici „Marko Marulić“, Ulica Slobode 2. u Splitu

Giht – zaboravljena bolest

Predavač: prof.dr.sc. Tonko Vlak, dr.med. fizijatar – reumatolog

Predavanje se boduje prema Pravilniku Hrvatske lijenike komore. Nakon odranog predavanja bodovi se upisuju elektronski na kartice lanova Komora.

VIŠE INFORMACIJA

STRUČNA PREDAVANJA AMZH 2022.

 

• 14. prosinca 2022. u 18:00
gradskoj knjižnici „Marko Marulić“, Ulica Slobode 2. u Splitu

„Post-COVID“

Predavač: Vide Popović, dr. med., spec. pulmolog
Koordinator za skrb o post COVID bolesnicima KBC-a Split

Predavanje se boduje prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore zdravstvenih radnika i Hrvatske komore medicinskih sestara. Nakon održanog predavanja bodovi se upisuju elektronski na kartice članova Komora.

VIŠE INFORMACIJA

 

• 16. studenog 2022. u 18:00 – 20:00
   u gradskoj knjižnici „Marko Marulić“, Ulica Slobode 2. u Splitu

PANDEMIJA COVID-19 32 MJESECA POSLIJE. ŠTO SMO NAUČILI?

EPIDEMIOLOGIJA PANDEMIJE KOJA JE OBILJEŽILA POVIJEST KOJOJ SVJEDOČIMO
Premda su mjere suzbijanja i sprječavanja COVID-19 značajno ublažene, ova bolest je i dalje među nama. Skoro tri godine izloženi smo nevjerojatnoj količini informacija i dezinformacija vezano uz bolest koja je ostavila svoj trag na zdravlju populacije i svim sferama našeg življenja. Medicina zasnovana na dokazima pruža nam jedinu prizmu kroz koju se trebaju prikazati i tumačiti epidemiološka obilježja ove bolesti i njena prevencija.
Predavač: Izv.prof.prim.dr.sc. Anamarija Jurčev Savičević
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA U PANDEMIJI COVID-19
Pojava nove, brzošireće bolesti s razornim učinkom na populacijskoj i individualnoj razini, ujedinila je stručnu i znanstvenu zajednicu. Mjere kontrole pandemije su se osmišljavale, promovirale, provodile, mijenjale, a zdravstvene ustanove reorganizirale. Noseći se sa raznim izazovima, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije štitio je zdravlje stanovnika županije i brojnih turista.
Predavač: Doc.prim.dr.sc. Željka Karin
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Sveučilišni odjel zdravstvenih studija i
Medicinski fakultet

COVID-19 JE PUNO VIŠE OD INFEKCIJE DIŠNIH PUTOVA
U predavanju će biti opisana klinička slika i patogeneza glavnih manifestacija COVID-19, te najsvježije terapijske preporuke.
Predavač: Izv.prof.dr.sc.Ivo Ivić, dr med.,specijalist infektolog i specijalist pedijatrijske infektologije, raniji pročelnik Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta u Splitu i raniji predstojnik Klinike za infektologijun i voditelj Respiratornointenhzivističkog centra KBC Split za liječenje bolesnika s COVID-19.

VIŠE INFORMACIJA

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 0995359161
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 09:00 - 13:00