MEĐUNARODNA SURADNJA

FEDERATION OF EUROPEAN ACADEMIES OF MEDICINE

INTERNATIONAL ACADEMY PARTNERSHIP

WORLD HEALTH ORGANIZATION

ADRESA

Praška 2/III p.p. 27
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 0995359161
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 09:00 - 13:00