Akademija medicinskih znanosti Hrvatske je udruga izabranih znanstvenika, 
koja se bavi promicanjem medicinskih znanosti radi unapređenja narodnog zdravlja

DOGAĐANJA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Poštovani članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

U petak, 27.03.2020. god. je nakon izvršenog uvida u stanje cijele zgrade Praške 2, zabranjen rad AMZH u sadašnjim prostorijama jer je građevinski devastiran. U potrazi smo za novim prostorijama koje ćemo zatražiti od Grada Zagreba – Imovinsko-pravnog odjela. Uz sve nedaće Zagreba, ovaj potres je do daljnjega prekinuo rad Akademije.

 Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić,

Predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

* ODGOĐENO ZBOG POTRESA I KORONA INFEKCIJE. PREDVIDIVI NOVI TERMIN JE U JESEN 2020.

* ISTAKNUTA DOGAĐANJA

OKRUGLI STOL

Tackling anti-microbial resistance (AMR)

26. ožujak 2020.

* ISTAKNUTA DOGAĐANJA

SIMPOZIJ
Preventivna medicina

27. ožujak 2020. godine

ISTAKNUTA DOGAĐANJA

SIMPOZIJ
“Akutni trbuh u trudnoći”

18. travanj 2020. godine

OKRUGLI STOL

“Demografski odjeci rodilišnih podataka Dalmacije u 2019. godini“

19. veljače 2020. godine

* OKRUGLI STOL

Tackling anti-microbial resistance (AMR)

26. ožujak 2020.

ZNANSTVENA TRIBINA

Njihove stanice zvuče poznato

30. listopad 2019. godine

ZNANSTVENA TRIBINA

Kirurško liječenje hrkanja i Opstrukcijske apneje u spavanju

27. studeni 2019. godine

ZNANSTVENA TRIBINA

Cijeloživotno obrazovanje – Novosti u veterinarskoj kirurgiji

29. siječnja 2020. godine

ZNANSTVENA TRIBINA

Suvremeni pristup dijagnostici i liječenju multiple skleroze

26. veljače 2020.

* ZNANSTVENA TRIBINA

Budućnost gastrointestinalne endoskopije

25. ožujka 2020.

* ZNANSTVENA TRIBINE

Pedijatrijska reumatologija u svjetlu novih spoznaja

29. travanj 2020.

* ZNANSTVENA TRIBINA

Neinvazivne metode u dijagnostici kožnih tumora

27. svibanj 2020.

ZNANSTVENA TRIBINA

Umjetna inteligencija u oftalmologiji

30. rujan 2020.

ZNANSTVENA TRIBINA

Mini implantati i njihove indikacije – kontraindikacije te rezultati prospektivnih kliničkih studija

28. listopad 2020.

ZNANSTVENE TRIBINE

Stvaranje virusne tvornice u stanicama zaraženim beta-herpes virusom

25. studeni 2020.

SVEČANOST

DIES ACADEMICUS

11. prosinca 2019. godine

SVEČANOST

DIES ACADEMICUS

S dodjelom

znanstvenih nagrada i proglašenjem Laureata

16. prosinac 2020.

ČLANOVI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Za člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik kao i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem doprinosi razvoju medicine u našoj zemlji, a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta AmzH. Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni, počasni, podupirujući članovi i članovi u miru. Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih članova i 30 dopisnih.

Ukupni broj članova Akademije s pravom glasa je 298, a sveukupan broj može biti do 389 članova. Redoviti i suradni članovi su Hrvatski državljani sa stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.

Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske.
Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. ovog Statuta.

Podupirujući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Članovi u miru su oni koji nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademiji.

REDOVITI ČLANOVI

SURADNI ČLANOVI

DOPISNI ČLANOVI

KOLEGIJI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Kolegiji su radna tijela Akademije Medicinskih znanosti za glavna znanstvena područja medicine, a ima ih 8:

NAKLADNIŠTVO AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Ljetopis 2018.

Knjiga XVII.

Akademija je i 2018. godine uspješno ispunila svoj Plan i Program znanstvenog i javno-zdravstvenog rada sukladno strateškim ciljevima danas za koje nas obvezuje i Statut Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. 

Acta Medica Croatica

Glasilo Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske

Časopis objavljuje uvodnike, izvorne radove, smjernice, preglede, klinička zapažanja, osvrte, prikaze bolesnika, pisma uredništvu i prikaze knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim redovitih brojeva časopis objavljuje tematske i dodatne brojeve (posvećene kongresima i simpozijima). Dodatne brojeve časopisa uređuje gost-urednik u skladu s uputama časopisa Acta Medica Croatica.

Socijalna Psihijatrija

Službeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva

Časopis je utemeljen 1973. u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i sjedište Uredničkog odbora. Izlazi četiri puta godišnje.

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb
Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 01 46 40 586
Tel:      +385 01 48 28 662
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak: 09:00 - 13:00          Utorak:   13:00 - 17:00
Srijeda:        09:00 - 13:00          Četvrtak: 13:00 - 17:00
Petak:          09:00 - 13:00