Akademija medicinskih znanosti Hrvatske je udruga izabranih znanstvenika, 
koja se bavi promicanjem medicinskih znanosti radi unapređenja narodnog zdravlja

DOGAĐANJA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Poštovani članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

U petak, 27.03.2020. god. je nakon izvršenog uvida u stanje cijele zgrade Praške 2, zabranjen rad AMZH u sadašnjim prostorijama jer je građevinski devastiran. U potrazi smo za novim prostorijama koje ćemo zatražiti od Grada Zagreba – Imovinsko-pravnog odjela. Uz sve nedaće Zagreba, ovaj potres je do daljnjega prekinuo rad Akademije.

 Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić,

* ODGOĐENO ZBOG POTRESA I KORONA INFEKCIJE. PREDVIDIVI NOVI TERMIN JE U JESEN 2020.

* ISTAKNUTA DOGAĐANJA

OKRUGLI STOL

Tackling anti-microbial resistance (AMR)

26. ožujak 2020.

* ISTAKNUTA DOGAĐANJA

SIMPOZIJ
Preventivna medicina

27. ožujak 2020. godine

ISTAKNUTA DOGAĐANJA

SIMPOZIJ
“Akutni trbuh u trudnoći”

18. travanj 2020. godine

OKRUGLI STOL

“Demografski odjeci rodilišnih podataka Dalmacije u 2019. godini“

19. veljače 2020. godine

* OKRUGLI STOL

Tackling anti-microbial resistance (AMR)

26. ožujak 2020.

ZNANSTVENA TRIBINA

Njihove stanice zvuče poznato

30. listopad 2019. godine

ZNANSTVENA TRIBINA

Kirurško liječenje hrkanja i Opstrukcijske apneje u spavanju

27. studeni 2019. godine

ZNANSTVENA TRIBINA

Cijeloživotno obrazovanje – Novosti u veterinarskoj kirurgiji

29. siječnja 2020. godine

ZNANSTVENA TRIBINA

Suvremeni pristup dijagnostici i liječenju multiple skleroze

26. veljače 2020.

* ZNANSTVENA TRIBINA

Budućnost gastrointestinalne endoskopije

25. ožujka 2020.

* ZNANSTVENA TRIBINE

Pedijatrijska reumatologija u svjetlu novih spoznaja

29. travanj 2020.

* ZNANSTVENA TRIBINA

Neinvazivne metode u dijagnostici kožnih tumora

27. svibanj 2020.

ZNANSTVENA TRIBINA

Umjetna inteligencija u oftalmologiji

30. rujan 2020.

ZNANSTVENA TRIBINA

Mini implantati i njihove indikacije – kontraindikacije te rezultati prospektivnih kliničkih studija

28. listopad 2020.

ZNANSTVENE TRIBINE

Stvaranje virusne tvornice u stanicama zaraženim beta-herpes virusom

25. studeni 2020.

SVEČANOST

DIES ACADEMICUS

11. prosinca 2019. godine

SVEČANOST

DIES ACADEMICUS

S dodjelom

znanstvenih nagrada i proglašenjem Laureata

16. prosinac 2020.

ČLANOVI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Za člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik kao i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem doprinosi razvoju medicine u našoj zemlji, a ispunjava uvjete iz članka 9. Statuta AmzH. Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni, počasni, podupirujući članovi i članovi u miru. Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih članova i 30 dopisnih.

Ukupni broj članova Akademije s pravom glasa je 249, a sveukupan broj može biti do 292 članova. Redoviti i suradni članovi su Hrvatski državljani sa stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.

Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske.
Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima utvrđenim u članku 11. ovog Statuta.

Podupirujući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Članovi u miru su oni koji nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademiji.

REDOVITI ČLANOVI

SURADNI ČLANOVI

DOPISNI ČLANOVI

KOLEGIJI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Kolegiji su radna tijela Akademije Medicinskih znanosti za glavna znanstvena područja medicine, a ima ih 8:

NAKLADNIŠTVO AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Ljetopis 2019.

Knjiga XVIII.

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske je treća najstarija medicinska akademija u svijetu. Pedeset i osam godina je vrhunska medicinska udruga u Hrvatskoj, jer je medicina prilog samospoznaje života kao nijedna druga znanost.

Acta Medica Croatica

Glasilo Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske

Časopis objavljuje uvodnike, izvorne radove, smjernice, preglede, klinička zapažanja, osvrte, prikaze bolesnika, pisma uredništvu i prikaze knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim redovitih brojeva časopis objavljuje tematske i dodatne brojeve (posvećene kongresima i simpozijima). Dodatne brojeve časopisa uređuje gost-urednik u skladu s uputama časopisa Acta Medica Croatica.

Socijalna Psihijatrija

Službeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva

Časopis je utemeljen 1973. u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i sjedište Uredničkog odbora. Izlazi četiri puta godišnje.

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb
Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 01 46 40 586
Tel:      +385 01 48 28 662
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 09:00 - 13:00