NAKLADNIŠTVO AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE > ČASOPISI AMZH

Acta Medica Croatica

Glasilo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Časopis objavljuje uvodnike, izvorne radove, smjernice, preglede, klinička zapažanja, osvrte, prikaze bolesnika, pisma uredništvu i prikaze knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim redovitih brojeva časopis objavljuje tematske i dodatne brojeve (posvećene kongresima i simpozijima). Dodatne brojeve časopisa uređuje gost-urednik u skladu s uputama časopisa Acta Medica Croatica.

Croatian Medical Journal

Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Croatian Medical Journal je međunarodni recenzirani časopis otvorenog pristupa (Diamond Open Access) koji se objavljuje šest puta godišnje. Službeni je časopis Hrvatske akademije medicinskih znanosti Hrvatske (HAMZ), Međunarodnog društva za primijenjene biološke znanosti (ISABS) i Hrvatskog centra za globalno zdravlje.

Socijalna Psihijatrija

Službeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva

Časopis je utemeljen 1973. u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i sjedište Uredničkog odbora. Izlazi četiri puta godišnje.

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Mobitel: +385 099 535 91 61
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
09:00 - 13:00