ORGANIZACIJA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

STATUT AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE
PRAVILNIK O IZBORU ČLANOVA AKADEMIJE
PRAVNIK O IZBORU I OPOZIVU TIJELA AKADEMIJE
PRAVILNIK O USTROJSTVU I RADU SENATA
PRAVILNIK O RADU KOLEGIJA
PRAVILNIK O RADU PODRUŽNICA
PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI
PRAVILNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA
PRAVILNIK O RADU ODBORA ZA NAGRADE I PRIZNANJA
PRAVILNIK O IZBORU LAUREATA I ORGANIZACIJI "DIES ACADEMICUS"
PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA ČLANOVA AMZH
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 0995359161
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 09:00 - 13:00