KOLEGIJI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Kolegiji su radna tijela AMZH za glavna znanstvena područja medicine, a ima ih 8:

ODBORI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

KOLEGIJ INTERNISTIČKIH ZNANOSTI / 5 ODBORA

• ODBOR ZA SMANJENJE UNOSA SOLI U ORGANIZAM

• ODBOR ZA KLINIČKU EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINU UTEMELJENU NA DOKAZIMA

• ODBOR ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU BEZ OŽILJKA

• ODBOR ZA RACIONALNO KORIŠTENJE DIJAGNOSTIČKIH METODA I TERAPIJE KOD BOLESTI ŠTITNJAČE

• ODBOR ZA MEDICINSKU IZOBRAZBU

KOLEGIJ TEMELJNIH MEDICINSKIH ZNANOSTI / 1 ODBOR

• ODBOR ZA APOPTOZU

KOLEGIJ JAVNOG ZDRAVSTVA / 8 ODBORA

• ODBOR ZA E-ZDRAVLJE

• ODBOR ZA KLIMATSKE PROMJENE I ZDRAVLJE

• ODBOR ZA MEDICINU RADA I SPORTA

• ODBOR ZA PREHRANU

• ODBOR ZA PREVENCIJU NESREĆA

• ODBOR ZA RACIONALNU PRIMJENU LIJEKOVA

• ODBOR ZA PRAĆENJE REZISTENCIJE BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE U RH

• ODBOR ZA ZDRAVSTVENI TURIZAM I LJEČILIŠNU MEDICINU

KOLEGIJ STOMATOLOŠKIH ZNANOSTI / 1 ODBOR

• ODBOR ZA ORALNO ZDRAVLJE

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Mobitel: +385 099 535 91 61
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
09:00 - 13:00