KONGRESI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

6. HRVATSKI KONGRES S MEĐUNARODNIM DJELOVANJEM

POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA 

Hotel LAV • Vukovar, 30. studeni, 1. i 2. prosinca 2017.

5. HRVATSKI KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA 

Hotel ISTRA • Brijuni, 29. rujan – 1. listopad 2016.

VIŠE INFORMACIJA

1. HRVATSKI KONGRES FORENZIČNE GINEKOLOGIJE I PERINATOLOGIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Topusko • 16. – 18. rujan 2016.

 

VIŠE INFORMACIJA

ADRESA

Praška 2/III
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 0995359161
E-mail: amzh@zg.t-com.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 09:00 - 13:00