KONGRESI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

10. HRVATSKI KONGRES O KLINIČKOJ PSIHOFARMAKOLOGIJI S INTERNACIONALNIM SUDJELOVANJEM

KULTURA EMPATIJE U KLINIČKOJ PSIHOFARMAKOLOGIJI: KAKO POBOLJŠATI TERAPIJSKU UČINKOVITOST U PSIHIJATRIJI

„Empatija je medicina koju svijet treba“ – Judith Orloff

Dubrovnik, 8-11.09.2022.godine

VIŠE INFORMACIJA

8. HRVATSKI KONGRES O DEBLJINI

Kulturno turistički centar Gervais, Opatija
Ul. Nikole Tesle 5, 51410, Opatija
28. – 30. travnja 2022.

VIŠE INFORMACIJA

6. HRVATSKI KONGRES S MEĐUNARODNIM DJELOVANJEM

POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA 

Hotel LAV • Vukovar, 30. studeni, 1. i 2. prosinca 2017.

5. HRVATSKI KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA 

Hotel ISTRA • Brijuni, 29. rujan – 1. listopad 2016.

VIŠE INFORMACIJA

1. HRVATSKI KONGRES FORENZIČNE GINEKOLOGIJE I PERINATOLOGIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Topusko • 16. – 18. rujan 2016.

 

VIŠE INFORMACIJA

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 0995359161
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 09:00 - 13:00