KOLEGIJI FARMACEUTSKIH ZNANOSTI

Predsjednk Kolegija: prof. dr. sc. Nikola Kujundžić
Tajnica Kolegija: prof. dr. sc. Branka Zorc

Misija Kolegija

Misija Kolegija je znanstveni i stručni doprinos u kontroli i tehnologiji proizvodnje lijekova, te zaštita zdravlja u otkrivanju toksičnih supstancija i njihovoj detoksifikaciji primjenom i razvojem sofisticiranih metoda i nanosenzora, sintezi i dizajniranju citostatika, te dokazivanje antibiotika i toksičnih rezidua u hrani. U cilju obrazovanja i otkrivanja nepoznanica iz povijesti farmacije, etnomedicine i etnofarmacije (ljekaruše) i općih znanja iz područja kemije, organizirat će simpozije i natjecanja mladih znanstvenika na međunarodnoj olimpijadi (IChO).

Članstvo Kolegija

Članstvo Kolegija ustrojeno je prema Statutu AMZH uzimajući u obzir kriterij međunarodne znanstvene prepoznatljivosti pojedinih članova i njihov doprinos u primjeni znanosti u farmaciji i biomedicini općenito. Kolegij ima četiri člana koji djelovanjem unutar svojih istraživačkih timova ostvaruju zadane ciljeve programa rada Kolegija.

Kolegij ima 4 redovita člana, koji su redoviti profesori u trajnom zvanju u mirovini i jednog redovitog profesora u trajnom zvanju koji je u radnom odnosu na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Plan rada Kolegija

Plan rada za naredno četverogodišnje razdoblje obuhvaća teme iz analitičkih metoda razvojem sofisticiranih metoda nanosenzora za analizu lijekova i dodataka prehrani u različitim farmaceutskim oblicima, dokazivanje prirodnih antibiotika i toksičnih rezidua u hrani. Naglasak programa istraživanja bit će otkrivanje novih lijekova (antibiotici, citostatici) te prevencija kroničnih bolesti koje izazivaju toksične rezidue putem hrane.

Prema ranije utvrđenom programu Kolegija pod pokroviteljstvom AMZH, Medicinska knjiga izdat će knjigu S. Pepeljnjaka i Z. Kozarića „Začini – mikrobi, antimikrobna svojstva i primjena“, te tekstove iz povijesti etnomedicine u suradnji sa HAZU i 5. Međunarodni simpozij „Power of fungi and mycotoxins in health and disease“ (Poreč, 2.-5.9.2019.) 

Program istraživanja Kolegija za razdoblje od 2018. – 2020. godine

Zagreb, 13.9.2018.

Naglasak aktivnosti članova Kolegija farmaceutskih znanosti za razdoblje 2018/2019. godine stavljen je na istraživanja i razvoj novih sofisticiranih analitičkih metoda i nanosenzora za lijekove te analizu dodataka prehrani u različitim farmaceutskim oblicima kao i dokazivanje prirodnih antibiotika te toksičnih rezidua u namirnicama.

Ova istraživanja nastavak su prijašnjih programa djelovanja našeg Kolegija čija je svrha doprinos znanosti u kontroli i tehnologiji proizvodnje lijekova te zaštiti zdravlja ljudi otkrivanjem toksičnih supstancija koje se unose u organizam putem hrane.

Postignuće ovih istraživanja bit će objavljeno u stručnim časopisima kao i na međunarodnim simpozijima, npr. „Power of fungi and mycotoxins in health and disease“ (Poreč, 2019.).

Projekt potpomognut Hrvatskom zakladom za znanost provest će dizajniranje, sintezu i evaluaciju derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika.

Prema ranije utvrđenom programu Kolegij će pod pokroviteljstvom AMZH-a i suizdavača Medicinske knjige izdati knjigu S. Pepeljnjaka i Z. Kozarića „Začini – mikrobi, antimikrobna svojstva i primjena“.

Kolegij će također održavati programe u obrazovanju znanstvenog podmlatka, te njihove dosege na natjecanjima mladih znanstvenika na međunarodnoj kemijskoj olimpijadi (IChO).

Doprinos znanstvenoj provjeri i proširenju spoznaje o povijesti etnomedicine i etnofarmacije (ljekaruše) realizirat će se u suradnji s projektom HAZU-a te postavom hrvatskog muzeja medicine i farmacije.

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Mobitel: +385 099 535 91 61
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
09:00 - 13:00