NATJEČAJI AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

raspisuje

“NATJEČAJ/2024”

za prijam novih članova u sljedeće Akademijine kolegije:

 • Kolegij internističkih  znanosti – 8 redovitih i 2 suradnih članova
 • Kolegij kirurških znanosti – 10 redovitih i 4 suradna člana
 • Kolegij temeljnih medicinskih znanosti 4 redovita člana
 • Kolegij javnog zdravstva 4 redovita člana
 • Kolegij psihijatrijskih znanosti  – 1 redoviti i 1 suradni član
 • Kolegij stomatoloških znanosti – 1 redoviti i 1 suradni član
 • Kolegij veterinarskih znanosti  – 1 redoviti i 2 suradna člana
 • Kolegij farmaceutskih znanosti – 1 redoviti član

Prijava treba sadržavati :

1. molbu pristupnika/ce
2. životopis
3. fotokopiju diplome doktorata znanosti
4. dostaviti deset najboljih znanstvenih radova “In Extenso”
5. popis svih objavljenih stručnih i znanstvenih radova

( Priložiti potvrdu nadležnih medicinskih, stomatoloških, farmaceutskih, veterinarskih knjižnica ili knjižnica biomedicinskih znanstvenih institucija, uklj. klinike, znanstvene institute i sl., koje mogu izdati službenu pismenu potvrdu. Potvrda treba sadržavati broj radova ukupno po kvartilima prema Journal Citation Reports-JCR i Scientific Journal Rankings-SCImago – SJR te broj radova u bazama Current Contents-CC; Science Citation Indeks Expanded – SCIE; Scopus i Medline. Potrebno je u potvrdi navesti h-indeks, kao i ukupan broj citata svih radova.)

6. Upitnik – www.amzh.hr  (Događanja-natječaji)

Pristupnike mogu predlagati :

  • Tri redovita člana iz kolegija u kojeg se novi član bira
  • Znanstvene ustanove i znanstveno nastavne ustanove iz područja medicine i srodnih grana biomedicine
  • Stručna društva Hrvatskog Liječničkog Zbora ili druga liječnička stručna i znanstvena društva

NAPOMENA:

Svu potrebnu dokumentaciju molimo dostaviti u elektroničkom obliku na adresu amzh.zg@gmail.com

Natječaj je otvoren od 15. srpnja do 15. listopada 2024.g.

ADRESA

Kaptol 15, p.p. 27.
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Mobitel: +385 099 535 91 61
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
09:00 - 13:00