BIOGRAFIJE ČLANOVA AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

REDOVITI ČLANOVI

Milan Agbaba, prof. dr. sc.

Silvio Altarac, prim. dr. sc.

Ivica Anić, prof. dr. sc.

Silvana Audy Jurković, prof. dr. sc.

Goran Augustin, doc. dr. sc.

Vjekoslav Bakašun, prof. dr. sc.

Livio Balarin, prof. dr. sc.

Marko Banić, prof. dr. sc.

Ivo Banović, prof. dr. sc.

Ljubo Barbić, prof. dr. sc.

Ivo Barić, prof. dr. sc.

Ingeborg Barišić, prof. dr. sc.

Vanja Bašić Kes, prof. dr. sc.

Stipe Batinica, prof. dr. sc.

Batinić Danica, prof.dr.sc

Batinić Drago, prof.dr.sc.

Bedrica Ljiljana, prof.dr.sc.

Begić Dražen, prof.dr.sc.

Bekavac Bešlin Miroslav, prof.dr.sc.

Belicza Mladen, prof.dr.sc.

Bergman Marković Biserka, prof.dr.sc.

Bergovec Mijo, prof.dr.sc.

Beritić-Stahuljak Dunja, prof.dr.sc.

Biđin Zdenko, prof.dr.sc.

Bilić Ranko, prof.dr.sc.

Bilić Vitomir, prof.dr.sc.

Borčić Vuk, prof.dr.sc.

Breyer Branko, prof.dr.sc.

Brkić Hrvoje, prof.dr.sc.

Brkljačić Boris, prof.dr.sc.

Butković Soldo Silva, prof.dr.sc.

Canki Klain Nina, prof.dr.sc.

Capak Krunoslav, prof.dr.sc.

Carek Vlado, prof.dr.sc.

Cekić Arambašin Ana, prof.dr.sc.

Čabrijan Tomislav, prof.dr.sc.

Čala Svjetlana, prof.dr.sc.

Čala Zoran, prof.dr.sc.

Čelebić Asja, prof.dr.sc.

Čelić-Švabek Marija, prof.dr.sc.

Čikeš Ivo, akademik, prof.dr.sc.

Čikeš Nada, prof.dr.sc.

Čulig Josip, prof.dr.sc.

Čvorišćec Dubravka, prof.dr.sc.

Dekaris Dragan, akademik, prof.dr.sc.

Delimar Domagoj, prof.dr.sc.

Demarin Vida, akademkinja, prof.dr.sc.

Deželić Đuro, prof.dr.sc.

Dorn Vjekoslav, prof.dr.sc.

Dürrigl Theodor, prof.dr.sc.

Đanić Davorin, prof.dr.sc.

Đelmiš Josip, prof.dr.sc.

Đogaš Zoran, prof.dr.sc.

Ebling Zdravko, prof.dr.sc.

Fućkar Željko, prof.dr.sc.

Franceschi Maja, doc.dr.sc.

Gamulin Stjepan, akademik, prof.dr.sc.

Glavaš Mario, doc.dr.sc.

Gmajnić Rudika, prof.dr.sc.

Gomzi Milica, dr.sc.

Gortan Damir, prof.dr.sc.

Gotovac Josip, prof.dr.sc.

Grabarević Željko, prof.dr.sc.

Grazio Simeon, prof.dr.sc.

Grgurić Josip, prof.dr.sc.

Habek Dubravko, prof.dr.sc.

Hadžiosmanović Mirza, prof.dr.sc.

Hajnžić Tomislav Franjo, prof.dr.sc.

Haller Herman, prof.dr.sc.

Hašpl Miroslav, prof.dr.sc.

Havranek Jasmina, prof.dr.sc.

Heffer Marija, prof.dr.sc.

Heim Inge, prim.dr.sc.

Hromadko Miroslav, prof.dr.sc.

Ilakovac Vesna, prof.dr.sc.

Ilić Nenad, prof.dr.sc.

Ivković Alan, prof.dr.sc.

Jakovljević Miro, prof.dr.sc.

Jakšić Branimir, prof.dr.sc.

Jelić Antun, doc.dr.sc.

Jelić Olga, doc.dr.sc.

Jeren Beus Tatjana, prof.dr.sc.

Jeren Strujić Branka, prim.dr.sc.

Jerolimov Vjekoslav, akademik, prof.dr.sc.

Jovanović Savo, prof.dr.sc.

Jurčev Savičević Anamarija, izv.prof.prim.dr.sc.

Juretić Antonio, prof.dr.sc.

Jušić Anica, prof.dr.sc.

Kaić-Rak Antoinette, prof.dr.sc.

Kaić Zvonimir, prof.dr.sc.

Kalenić Smilja, prof.dr.sc.

Kanceljak-Macan Božica, prim.dr.sc.

Kardum Skelin Ika, doc.dr.sc.

Kaštelan Andrija, akademik, prof.dr.sc.

Kaštelan Marija, prof.dr.sc.

Kern Josipa, prof.dr.sc.

Kes Petar, prof.dr.sc.

Klain Eduard, prof.dr.sc.

Kocijan Hercigonja Dubravka, prof.dr.sc.

Kolarić Branko, prof.dr.sc.

Kopjar Miroslav, doc.dr.sc.

Koršić Mirko, prof.dr.sc.

Kos Milan, doc.dr.sc.

Kostović Ivica, akademik, prof.dr.sc.

Kostović Knežević Ljiljana, prof.dr.sc.

Košuta Dragutin, prof.dr.sc.

Kozačinski Lidija, doc.dr.sc.

Kozarić Kovačić Dragica, prof.dr.sc.

Kraljević Krešimir, prof.dr.sc.

Krapac Ladislav, prim.dr.sc.

Krstulović Bogdan, prof.dr.sc.

Krušlin Božo, prof.dr.sc.

Krznarić Željko, prof.dr.sc.

Kučišec-Tepeš Nastja, prim.dr.sc.

Kujundžić Nikola, prof.dr.sc.

Kurjak Asim, prof.dr.sc.

Kusić Zvonko, akademik, prof.dr.sc.

Kuzman Ilija, prof.dr.sc.

Lacković Zdravko, prof.dr.sc.

Legović Mario, prof.dr.sc.

Lipozenčić Jasna, prof.dr.sc.

Lojkić Mirko, prof.dr.sc.

Lovrenčić Marjan, prof.dr.sc.

Lučin Pero, prof.dr.sc.

Lukinac Ljerka, dr.sc.

Lupret Velimir, prim.dr.sc.

Macan Jelena, prof.dr.sc.

Malčić Ivan, prof.dr.sc.

Mandić Nikola, prof.dr.sc.

Marčinko Darko, prof.dr.sc.

Mardešić Duško, prof.dr.sc.

Markotić Alemka, prof.dr.sc.

Mareković Zvonimir, prof.dr.sc.

Martinović Kaliterna Duška, prof.dr.sc.

Matičić Dražen, prof.dr.sc.

Mazija Hrvoje, prof.dr.sc.

Mehulić Ketij, prof.dr.sc.

Metelko Željko, prof.dr.sc.

Mihaljević Ivica, prof.dr.sc.

Mihatov Šime, prof.dr.sc.

Miličić Duško, prof.dr.sc.

Mimica Željko, prof.dr.sc.

Mirat Jure, prof.dr.sc.

Mišković Berivoj, doc.dr.sc.

Mladina Ranko, prof.dr.sc.

Mlinarić Galinović Gordana, prof.dr.sc.

Moro Ljiljana, prof.dr.sc.

Morović-Vergles Jadranka, prof.dr.sc.

Morović Miro, prof.dr.sc

Muačević Vasko, prof.dr.sc.

Muačević Katanec Diana, prof.dr.sc.

Mulić Rosanda, prof.dr.sc.

Muretić Želimir, prof.dr.sc.

Mustajbegović Jadranka, prof.dr.sc.

Nakić Ribičić Melita, prof.dr.sc.

Negovetić Lucijan, prof.dr.sc.

Nigović Biljana, prof.dr.sc.

Oberiter Vlado, prof.dr.sc.

Orlić Dubravko, prof.dr.sc.

Orlić Petar, prof.dr.sc.

Ostojić Rajko, prof.dr.sc.

Pajtler Marija, prof.dr.sc.

Paladino Josip, prof.dr.sc.

Paštar Zrinjka, prof.dr.sc.

Patrlj Leonardo, prof.dr.sc.

Pavelić Krešimir, prof.dr.sc.

Pavičić Baldani Dinka, prof.dr.sc.

Pavičić Fadila, prof.dr.sc.

Pavičić Željko, prof.dr.sc.

Pećina Marko, akademik, prof.dr.sc.

Pepeljnjak Stjepan, prof.dr.sc.

Percać Helena, dr.sc.

Petričević Ivan, prof.dr.sc.

Pivac Nela, prof.dr.sc.

Planinc Peraica Ana, prof.dr.sc.

Poljak Željko, prof.dr.sc.

Potočki Kristina, prof.dr.sc.

Prpić Igor, prof.dr.sc.

Prpić-Mehičić Goranka, prof.dr.sc.

Prukner-Radovčić Estella, prof.dr.sc.

Pulanić Roland, prof.dr.sc.

Puntarić Dinko, prof.dr.sc.

Rabatić Sabina, prof.dr.sc.

Rački Sanjin, prof.dr.sc.

Radej Marjan, prof.dr.sc.

Radošević Stašić Biserka, prof.dr.sc.

Rajčić Vesna, dr.sc.

Reiner Željko, akademik, prof.dr.sc.

Relja Maja, prof.dr.sc.

Roje Damir, prof.dr.sc.

Ropac Darko, prof.dr.sc.

Rudan Vlasta, prof.dr.sc.

Rudan Nikola, prof.dr.sc.

Rudan Pavao, akademik, prof.dr.sc.

Rukavina Daniel,akademik, prof.dr.sc.

Rukavina Tomislav, prof.dr.sc.

Rumboldt Zvonko, prof.dr.sc.

Sekulić Ante, prof.dr.sc.

Sepčić Juraj, prof.dr.sc.

Silobrčić Vlatko, akademik, prof.dr.sc.

Skerlev Mihael, prof.dr.sc.

Stančić Rokotov Dinko, prof.dr.sc.

Stiglmayer Neda, prof.dr.sc.

Stipić Marković Asja, prof.dr.sc.

Strinić Tomislav, prof.dr.sc.

Strnad Marija, prof.dr.sc.

Sutlić Željko, prof.dr.sc.

Šepić Antun, prof.dr.sc.

Šikić Jakov, prof.dr.sc.

Šimunić Velimir, prof.dr.sc.

Škarpa Antun, prof.dr.sc.

Šmalcelj Anton, prof.dr.sc.

Španjol Josip, prof.dr.sc.

Štern Padovan Ranka, prof.dr.sc.

Štimac Davor, prof.dr.sc.

Šutalo Josip, prof.dr.sc.

Talan Hranilović Jasna, prof.dr.sc

Tambić Andrašević Arjana, prof.dr.sc.

Tambić Tera, prim.dr.sc.

Tiška Rudman Ljerka, prof.dr.sc.

Tomić Brzac Hrvojka, prim.dr.sc.

Topić Berislav, prof.dr.sc.

Tucak Antun, prof.dr.sc.

Urlić Ivan, prof.dr.sc.

Valentić Peruzović Melita, prof.dr.sc.

Včev Aleksandar, prof.dr.sc.

Večerina Santa, prof.dr.sc.

Vidović Mladen, prof.dr.sc.

Vidović Vesna, prof.dr.sc.

Vitale Branko, prof.dr.sc.

Vera Vlahović Palčevski, prof.dr.sc.

Vodopija Ivan-Janko, prof.dr.sc.

Vorko Jović Ariana, prof.dr.sc.

Votava-Raić Ana, prof.dr.sc.

Vucelić Boris, prof.dr.sc.

Vučković Ivo, prof.dr.sc.

Vukovojac Stanislav, prof.dr.sc.

Vuletić  Silvije, prof.dr.sc.

Weber Dragutin, prim.dr.sc.

Weisz Maleček Renee, prim.dr.sc.

Zaputović Luka, prof.dr.sc.

Zorc Branka, prof.dr.sc.

Zorić Ivan, prof.dr.sc.

Živko Babić Jasenka, prof.dr.sc.

Župančić Božidar, prof.dr.sc.

Župančić Željko, prof.dr.sc.

SURADNI ČLANOVI

Ahel Vladimir, prof.dr.sc.

Alajbeg Iva, prof.dr.sc.

Alegro Antun, prof.dr.sc.

Bačić Antun, prof.dr.sc.

Banek Ljerka, prof.dr.sc.

Begić Dražen, prof.dr.sc.

Bućan Kajo, prof.dr.sc.

Buntak Kobler Dunja, prof.dr.sc.

Buzov Ivan, doc.dr.sc.

Capak Darko, prof.dr.sc.

Catinelli Marjan, prof.dr.sc.

Franceschi Maja, prim.dr.sc.

Frančišković Tanja, prof.dr.sc.

Gabrić Nikica, prof.dr.sc.

Glavaš-Obrovac Ljubica, prof.dr.sc.

Gruber Franjo, prof.dr.sc.

Gulan Gordan, prof.dr.sc.

Hodoba Danilo, prof.dr.sc.

Jelušić Marija, prof.dr.sc.

Klinger Lasić Mery, prof.dr.sc.

Kobler Pavel, prof.dr.sc.

Konjevoda Suzana, prof.dr.sc.

Krajina Zdenko, prof.dr.sc.

Krpina Vjekoslav, prim.dr.sc.

Lovasić Ivan, prof.dr.sc.

Lulić Dukić Olga, prof.dr.sc.

Madić Josip, akademik, prof.dr.sc.

Matulić Zlatko, doc.dr.sc.

Meštrović Julije, prof.dr.sc.

Mihaljević-Peleš Alma, prof.dr.sc.

Mimica Ninoslav, prof.dr.sc.

Mirić Dinko, prof.dr.sc.

Pasini Josip, prof.dr.sc.

Peraica Maja, prof.dr.sc.

Percač Lima Sanja, doc.dr.sc.

Peroš Golubičić Tatjana, prof.dr.sc.

Polić Stojan, prof.dr.sc.

Presečki Vladimir, prof.dr.sc.

Pulanić Dražen, doc.dr.sc.

Punda Polić Volga, prof.dr.sc.

Rak Dušan, prim.dr.sc.

Raos Vjekoslava, dr.sc.

Rustemović Nadan, prof.dr.sc.

Sakoman Slavko, prof.dr.sc.

Smolej Narančić Nina, prof.dr.sc.

Solter Miljenko, prof.dr.sc.

Stanec Zdenko, prof.dr.sc.

Starešinić Mario, doc.dr.sc.

Siričević Vlasta, dr.sc.

Skitarelić Neven, prof.dr.sc.

Teskeredžić Emin, dr.sc.

Topić Elizabeta, prof.dr.sc.

Unušić Josip, prof.dr.sc.

Vince Adriana, doc.dr.sc.

Vlak Tonko, prof.dr.sc.

Vranić Stavljenić Ljubica, prim.dr.sc.

Žalud Ivica, prof.dr.sc.

POČASNI ČLANOVI DOMAĆI

Juraj Božičević, prof. dr. sc.

Željko Čović, mr.

Goran Ivanišević, prim. mr. sc.

Draško Šerman, prof. dr. sc.

Mate Granić, prof. dr. sc.

Ivan Đikić, prof. dr. sc.

POČASNI ČLANOVI STRANI

Baker T. Paul,  SAD

Becker David, SAD

Barraquer Joaqin, Španjolska

Calne Roy, Velika Britanija

Campbell Stuart, Velika Britanija

Cosmi V. Ermelando, Italija

Deutreix Jean, Francuska

Fettich Janez, Slovenija

Frick Hans, Njemačka

Grinschgl Gerald, Austrija

Helms Jan, Njemačka

Holasek Anton, Austrija

Kusicka Mc Victor, SAD

Krasnov Mihajlo, Rusija

Maeda Kazuo, Japan

Marguth Frank, Njemačka

Mećir Jan, Češka

Murrell F. Dédée , Australia

Murken Jan, Njemačka

Novick M. Wiliam, SAD

Olivari Neven,Njemačka

Philips Ian, Velika Britanija

Planiol Therese, Francuska

Platzer Werner, Austrija

Plester Dietrich, Njemačka

Pokrovsky Valentin, Rusija

Reigler Franz Martin, Austrija

Ring Johannes, prof.dr.sc.dr.phil.

Ryska Miroslav, Češka

Sartorius Norman, Švicarska

Savelieva Galina, Rusija

Scheid Werner, Njemačka

Scuderi Giuseppe, Italija

Seenger Eugen, SAD

Sinanović Osman, BiH

Schadewaldt Hans, Njemačka

Shorter Gerard, SAD

Thaler Heribert, Austrija

Vencovsky Eugen,Češka

Wei Chen Zhong, Kina

Weill Francois, Francuska

Wulff Henrick,  Danska

Tilz  P. Gernot, Austrija

Turina Marko, Švicarska

Michel Fardeau, Francuska

DOPISNI ČLANOVI STRANI

Benneta A. Linda, SAD

Bevanda Milenko, prof.dr.sc. – BiH

Carrera Jose Maria, Španjolska

Challoner David Reynolds, SAD

Chervanak Frank, SAD

Dužanec Željko, Njemačka

Fujiki Norio, Japan

Kuhnel Wolfgang, SAD

Kvesić Ante, prof.dr.sc. – BiH

Füredi Milhofer Helga, Izrael

Papp Zoltan, Mađarska

Polenaković Momir, Makedonija

Roberts F. Derek, Velika Britanija

Sefić Mustafa, BiH

Seitz  H.  J.

Švab Igor, SLO

Thomas Ambroise Pierre, Francuska

Tkalčić Suzana, SAD

Zmago Turk, SLO

ADRESA

Praška 2/III p.p. 27
10000 Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

Tel:      +385 0995359161
E-mail: amzh.zg@gmail.com

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 09:00 - 13:00