AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI


Kolegij javnog zdravstva

Nastavni zavod za javno zdravstvo

„Dr. Andrija Štampar“

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Kolegij javnog zdravstva

u suorganizaciji s


 Nastavnim zavodom za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“

organizira

7. SIMPOZIJ KOLEGIJA JAVNOG ZDRAVSTVA AMZH

Pregled rada Kolegija: izazovi i mogućnosti

U Zagrebu, 18. listopada 2019.

 u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Mirogojska 16, 10000 Zagreb

Predsjednik Simpozija – Biserka Bergman Marković
Tajnik Simpozija – Goran Ivanišević
Organizacijski odbor: Biserka Bergman Marković, Josip Čulig, Goran Ivanišević,
Josipa Kern, Branko Kolarić, Jelena Macan, Jadranka Mustajbegović.
Znanstveni odbor: Biserka Bergman Marković, Josip Čulig, Gjuro Deželić, Simeon Grazio, Josip Grgurić, Milica Gomzi, Inge Heim, Vesna Ilakovac, Antoinette Kaić Rak, Josipa Kern, Branko Kolarić, Jelena Macan, Rosanda Mulić, Jadranka Mustajbegović, Dinko Puntarić, Tomislav Rukavina, Anamarija Savičević Jurčev, Nina Smolej Narančić, Arijana Tambić Andrašević, Arijana Vorko, Silvije Vuletić.
Simpozij je bez kotizacije. Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora zdravstvenih radnika bodovat će simpozij.

REZERVIRAJTE MJESTO

 Za sudjelovanje na Simpoziju rezervirajte svoje mjesto na adresu e-pošte simpozij.amzh@stampar.hr

Program Simpozija

08:30 – 09:00 Registracija sudionika
09:00 Otvaranje
Radno predsjedništvo:
Josip Čulig, Branko Kolarić, Inge Heim
09:15 – 09:30 Doprinosi i mogućnosti kolegija javnog zdravstva Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske – Jadranka Mustajbegović
09:30 – 09:45 Podaci o pacijentu: gledište obiteljskog liječnika – Igor švab / Slovenija/
09:45 – 10:00 Ergonomika i  kralješnica – jučer, danas, sutra? – Ladislav Krapac
10:00 – 10:15 Rano otkrivanje, postavljanje dijagnoze i praćenje bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima putem „Panela“ – inovativni model osmišljen u obiteljskoj medicini Hrvatske – Biserka Bergman Marković
10:15 – 10:30 Prediktori pojave i tijeka profesionalnih bolesti kože: pregled istraživanja – Jelena Macan
10:30 – 10:45 Klimatske promjene i zdravlje – Inge Heim, Antoinette Kaić Rak
10:45 – 11:00 Adherencija kroničnih pacijenata prema propisanoj terapiji – temelj uspješnog ishoda liječenja – Josip Čulig
11:00 – 11:30 Stanka za kavu
Radno predsjedništvo:
Anamarija Savičević Jurčev, Josipa Kern, Arijana Vorko Jović
11: 30 – 11:45 Elektronički zdravstveni zapis kao temelj javnozdravstvenog informiranja, istraživanja i djelovanja – Josipa Kern, Marijan Erceg
11:45 – 12:00 Hrvatsko iskustvo primjene prirodnih ljekovitih činitelja u medicini i turizmu – Goran Ivanišević
12:00 – 12:15 Dosadašnji rezultati istraživanja utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva Istočne Hrvatske – Dinko Puntarić
12:15 – 12:30 Program humanizacije bolničkih sredina za majku i dijete u Hrvatskoj – Josip Grgurić
12:30 – 12:45 Zarazne bolesti povezane s putovanje – Anamarija Savičević Jurčev
12:30 – 13:00 Mogućnosti entropijskog praćenja dinamike rizika u cestovnom prometu – Arijana Vorko Jović
13:00 Zaključak Simpozija