Dies Academicus

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Svečano obilježavanje početka 354. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu

1669. – 2022.

Dies Academicus
Dan Sveučilišta

u Zagrebu, 09. studenoga 2022. godine

prof. dr. sc. Estella Prukner Radovčić s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
izabrana je u zvanje professor emeritus, na čemu joj iskreno čestitamo.

prof. dr. sc. Hrvoje Brkić  sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
dobitnik je Nagrade “Andrija Štampar”,
za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene struke,
te prijenosa znanja i odgoj mladih u području biomedicinskih znanosti. 
Čestitamo prof. dr. sc. Hrvoju Brkiću.