PREVENTIVNA MEDICINA

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

FEDERATION OF EUROPEAN ACADEMIES OF MEDICINE

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

SIMPOZIJ O PREVENTIVNOJ MEDICINI

27. OŽUJKA 2020.

U KNJIŽNICI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske  (AMZH) je članica Federation of European Academies of Medicine (FEAM) od 2014.g. Misija FEAM je promicanje suradnje između nacionalnih medicinskih akademija i medicinskih sekcija akademija znanosti u Europi. FEAM surađuje na području stručnih medicinskih tema,  biomedicinskih istraživanja, obrazovanja u sustavu zdravstva s europskom dimenzijom; osigurava platformu  i promiče suradnju na području savjetodavne pomoći europskim vlastima u provedbi zdravstvenih politika. FEAM mreža akademija ima članstvo od preko 5000 poznatih i priznatih znanstvenika s područja medicine i zdravstva. Ukratko, cilj FEAM mreže je unaprjeđenje zdravlja, sigurnosti i dobrobiti europskih građana.

AMZH u suradnji s FEAM i HAZU organiziraju znanstveni skup 2020.godine. Sastanak predstavnika mreže FEAM akademija i pozvanih znanstvenika održat ce se u Zagrebu tijekom Simpozija o preventivnoj medicini 26./27. ožujka 2020. Skup će tematski obrađivati zdravstvenu problematiku iz preventivne medicine koji će biti doprinos djelatnosti naše Akademije predsjedavanju Hrvatske EU 2020.

Smatramo da će predloženi Simpozij biti prilika da se tijekom predsjedavanja Hrvatske EU razmotri problematika od širokog javnog interesa za sve zemlje članice EU, napose u svjetlu demografskih, zdravstvenih i ekonomskih uvjeta kako u Hrvatskoj tako i drugim zemljama članicama EU.

Nadamo se vašem odazivu i bogatoj raspravi u jubilarnoj godini za Hrvatsku.

Pokroviteljstva:

Hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije 2020. godine

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Gradonačelnik Grada Zagreba – Milan Bandić, dipl.politolog

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH   

Hrvatska liječnička komora za Međunarodni simpozij dodjeljuje aktivnim sudionicima 15 bodova, a pasivnim 10 bodova.

U organizaciji:
Hrvatska akademija medicinskih znanosti
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Federacija europskih medicinskih akademija

Dear Lecturers and Chairmen,

We are all sad that our meeting in Zagreb is had to be postponed because of Corona virus crisis. We  hope in near future to welcome you cordially in Zagreb on  Symposium on Preventive Medicine. Thank you for your understanding.

Kirurško liječenje hrkanja i Opstrukcijske apneje u spavanju

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE


organizira

TRIBINU

Kirurško liječenje hrkanja i Opstrukcijske apneje u spavanju

Predavač:

Prof.dr.sc. Davorin Đanić

srijeda, 27. studeni 2019. godine

s početkom u 18 sati
u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora,
Šubićeva 9 • Zagreb

 

Hrvatska liječnička komora bodovat će ovu tribinu

Predsjedica AMZH

Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić

Njihove stanice zvuče poznato

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE


organizira

TRIBINU

Njihove stanice zvuče poznato

Predavač:

Prof.dr.sc. Ika Kardum Skelin

srijeda, 30. svibnja 2019. godine

s početkom u 18 sati
u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora,
Šubićeva 9 • Zagreb

 

Hrvatska liječnička komora bodovat će ovu tribinu

Predsjedica AMZH

Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić

Odbora za racionalno korištenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod bolesti štitnjače

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE


organizira

OKRUGLI STOL

Odbora za racionalno korištenje
dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod bolesti štitnjače

Predavači:

Prof.dr.sc. Ivan Mihaljević

Smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače

 

(tireotoksikoza, hipotireoza, guša, bolesti štitnjače u trudnoći i konatalna hipotireoza)

Prof.dr.sc. Tomislav Jukić

Racionalna primjena terapijskih postupaka u liječenju bolesti štitnjače

Prof.dr.sc. Maja Franceschi

Čvorovi i karcinomi štitnjače – racionalna dijagnostika

četvrtak, 07. studenoga 2019. godine

s početkom u 18 sati
u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora,
Šubićeva 9 • Zagreb

 

Hrvatska liječnička komora bodovat će ovu tribinu

Predsjedica AMZH

Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić

Pregled rada Kolegija javnog zdravstva

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI


Kolegij javnog zdravstva

Nastavni zavod za javno zdravstvo

„Dr. Andrija Štampar“

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Kolegij javnog zdravstva

u suorganizaciji s


 Nastavnim zavodom za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“

organizira

7. SIMPOZIJ KOLEGIJA JAVNOG ZDRAVSTVA AMZH

Pregled rada Kolegija: izazovi i mogućnosti

U Zagrebu, 18. listopada 2019.

 u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Mirogojska 16, 10000 Zagreb

Predsjednik Simpozija – Biserka Bergman Marković
Tajnik Simpozija – Goran Ivanišević
Organizacijski odbor: Biserka Bergman Marković, Josip Čulig, Goran Ivanišević,
Josipa Kern, Branko Kolarić, Jelena Macan, Jadranka Mustajbegović.
Znanstveni odbor: Biserka Bergman Marković, Josip Čulig, Gjuro Deželić, Simeon Grazio, Josip Grgurić, Milica Gomzi, Inge Heim, Vesna Ilakovac, Antoinette Kaić Rak, Josipa Kern, Branko Kolarić, Jelena Macan, Rosanda Mulić, Jadranka Mustajbegović, Dinko Puntarić, Tomislav Rukavina, Anamarija Savičević Jurčev, Nina Smolej Narančić, Arijana Tambić Andrašević, Arijana Vorko, Silvije Vuletić.
Simpozij je bez kotizacije. Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora zdravstvenih radnika bodovat će simpozij.

REZERVIRAJTE MJESTO

 Za sudjelovanje na Simpoziju rezervirajte svoje mjesto na adresu e-pošte simpozij.amzh@stampar.hr

Program Simpozija

08:30 – 09:00 Registracija sudionika
09:00 Otvaranje
Radno predsjedništvo:
Josip Čulig, Branko Kolarić, Inge Heim
09:15 – 09:30 Doprinosi i mogućnosti kolegija javnog zdravstva Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske – Jadranka Mustajbegović
09:30 – 09:45 Podaci o pacijentu: gledište obiteljskog liječnika – Igor švab / Slovenija/
09:45 – 10:00 Ergonomika i  kralješnica – jučer, danas, sutra? – Ladislav Krapac
10:00 – 10:15 Rano otkrivanje, postavljanje dijagnoze i praćenje bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima putem „Panela“ – inovativni model osmišljen u obiteljskoj medicini Hrvatske – Biserka Bergman Marković
10:15 – 10:30 Prediktori pojave i tijeka profesionalnih bolesti kože: pregled istraživanja – Jelena Macan
10:30 – 10:45 Klimatske promjene i zdravlje – Inge Heim, Antoinette Kaić Rak
10:45 – 11:00 Adherencija kroničnih pacijenata prema propisanoj terapiji – temelj uspješnog ishoda liječenja – Josip Čulig
11:00 – 11:30 Stanka za kavu
Radno predsjedništvo:
Anamarija Savičević Jurčev, Josipa Kern, Arijana Vorko Jović
11: 30 – 11:45 Elektronički zdravstveni zapis kao temelj javnozdravstvenog informiranja, istraživanja i djelovanja – Josipa Kern, Marijan Erceg
11:45 – 12:00 Hrvatsko iskustvo primjene prirodnih ljekovitih činitelja u medicini i turizmu – Goran Ivanišević
12:00 – 12:15 Dosadašnji rezultati istraživanja utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva Istočne Hrvatske – Dinko Puntarić
12:15 – 12:30 Program humanizacije bolničkih sredina za majku i dijete u Hrvatskoj – Josip Grgurić
12:30 – 12:45 Zarazne bolesti povezane s putovanje – Anamarija Savičević Jurčev
12:30 – 13:00 Mogućnosti entropijskog praćenja dinamike rizika u cestovnom prometu – Arijana Vorko Jović
13:00 Zaključak Simpozija